Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse

Hovedtal (DKK mio.)     2017 2018
2019
2020
2021
Nettoomsætning     1.333 1.583 1.566 1.534 1.814
Bruttoresultat     874 954 966 972 1.037
Resultat før finansielle poster (EBIT)     768 834 836 834 876
Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)     609 655 729 733 768
Resultat før skat      950 766 1.080 578 3.016
Årets nettoresultat     741 597 842 451 2.352
               
Balance (DKK mio.)              
Investeringsejendomme m.v.     23.403 24.027 26.362 28.299 31.012
Aktiver i alt     23.593 24.263 26.702 28.638 31.369
Egenkapital     6.244 6.707 7.416 7.863 10.079
Forpligtelser     17.349 17.556 19.286 20.775 21.290
               
Pengestrømme (DKK mio.)              
Driftsaktiviteter     589 590 683 891 683
Investeringsaktiviteter     -2.142 -536 -1.175 -1.589 -941
Finansieringsaktiviteter     1.646 -346 586 913 167
I alt     93 -292
94
215
-90
               
Regnskabsrelaterede nøgletal     2017 2018
2019
2020
2021
Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital %   10,5 10,2 10,4 9,6 8,6
Forrentning af egenkapital (ROE) %   12,8 9,3 12,0 5,9 26,4
Egenkapitalandel %   26,5 27,6 27,8 27,5 32,1
Rentedækning x   4,4 4,6 7,5 7,5 7,5
               
Aktierelaterede nøgletal *              
Aktiepris 31.12 (P) DKK   145 189 252 248 275
Indre værdi (BV) DKK   113 121 134 142 182
Kurs / indre værdi (P/BV) x   1,29 1,56 1,88 1,75 1,51
EBIT pr. aktie DKK   14,0 15,0 15,1 15,1 15,8
EBVAT pr. aktie DKK   11,1 11,8 13,2 13,2 13,9
Resultat pr. aktie (EPS) DKK   13,5 10,8 15,2 8,1 42,4
Price Earnings (PE) x   10,8 17,6 16,6 30,5 6,5
Pengestrøm pr. aktie (CFPS) DKK   10,7 10,6 12,3 16,1 12,3
Udbytte pr. aktie (DPS) DKK   2,4 2,4 0 2,4 2,4
               
Marginer              
Bruttoresultat / nettoomsætning %   65,6 60,2 61,7 63,4 57,2
Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning %   8,0 7,6 8,3 9,0 8,9
Resultat før finansielle poster (EBIT) nettoomsætning %   57,6 52,7 53,4 54,4 48,3
Resultat før kurs- og værdiregulering / nettoomsætning %   45,6 41,4 46,6 47,8 42,3
Resultat før skat / nettoomsætning %   71,2 48,3 68,9 37,7 166,3
Årets resultat / nettoomsætning %   55,6 37,7 53,8 29,4 129,7

 

Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

* Aktierelaterede nøgletal er gjort sammenlignelige med det i april 2020 gennemførte aktiesplit på 1:5

 

Delårsrapporter

Delårsrapporter

Jeudans finanskalender

Jeudans finanskalender

Jeudans årsrapporter

Jeudans årsrapporter

Fact sheet om Jeudan

Fact sheet om Jeudan
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch