Ansvarlighed i Jeudan

Ansvarlighed - en del af vores DNA

I Jeudan anser vi social ansvarlighed som en naturlig del af at drive forretning. Ansvarligheden afspejler sig i måden, vi forvalter og istandsætter vores ejendomme på, i vores relationer til kunder, medarbejdere, myndigheder, samarbejdspartnere, næste generation på arbejdsmarkedet og den øvrige omverden. Vi stræber efter på alle tænkelige måder at være den gode nabo.

I Jeudan har vi mere end 200 ejendomme – heraf er en væsentlig del fredede eller bevaringsværdige og ligger på fremtrædende placeringer i hjertet af København. Vi er bevidste om, at vores ejendomme har stor betydning for bybilledet, og vi gør en dyd ud af at drive og vedligeholde vores ejendomme med stor respekt for det oprindelige. Når vi renoverer, ser vi det derfor vores fornemmeste opgave at skabe løsninger, der balancerer æstetik og bevarelse af kulturbærende værdier med en tidssvarende funktionalitet, så vores kunder har de moderne faciliteter, de har behov for.

Både i den daglige drift og ved istandsættelser, vælger vi produkter og materialer med fokus på mindst mulig påvirkning for miljøet, ligesom energiforbrug og energibesparelser er væsentlige parametre.

Ud over at passe på miljøet og pleje det unikke i byen, stiller vi også krav til os selv om at medvirke aktivt i hovedstadens udvikling. Vi deltager i etablering og drift af bymiljøer og faciliteter, der giver nye muligheder for byens borgere og gæster. Eksempler på det er TorvehallerneKBH på Israels Plads, omlægningen af Sankt Annæ Plads i Frederiksstaden og fornyelsen af Kvæsthusmolen, i dag kendt som Ofelia Plads.

Grønne biler & gode grundværdier

Særligt igennem de seneste år har vi desuden haft fokus på at optimere vores transport i forhold til miljøet. Vi har investeret i firmacykler, mange varebiler er blevet konverteret til specielle lad- og kassecykler, der er indrettet som små værksteder, alle vores fælles puljebiler er elbiler, og ved udgangen af 2018 var antallet af elbiler fordoblet i forhold til året før. I dag er 10 benzin- og dieseldrevne biler erstattet af eldrevne biler – i 2019 forventer vi at råde over 25 af slagsen.

Vi lever af at udleje kvadratmeter til virksomheder og private med alle de services, dette indebærer, og vi stræber efter langsigtede relationer med vores kunder. Det er indlysende, at også den gode relation kræver, at man værner om den.  Det gør vi i Jeudan, hvor vores grundværdier, som er ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed, danner fundamentet for vores måde at agere på. At levere høj kvalitet, høj faglighed, anstændighed og holde, hvad vi lover, ligger indarbejdet i hele organisationens arbejdsrutiner. Det gælder ikke kun over for kunder men også samarbejdspartnere, leverandører og øvrige interessenter.

Vi stiller ikke kun store krav til os selv. Vi stiller også krav til vores leverandører, underleverandører og underentreprenører vedrørende løn-, arbejdsforhold, sundhed, sikkerhed, diskrimination, børnearbejde, bestikkelse og arbejdsmiljø. Det har stor betydning for både kvaliteten af vores arbejde men også i forhold til de etiske forpligtelser.

Foretrukken arbejdsplads og ansvar for særlige grupper

Ønsket om langsigtede relationer gælder naturligvis også internt. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource til fremdrift, og derfor arbejder vi konstant på at sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – blandt andet med fokus på at nedsætte sygefraværet. Vi har et klart erklæret mål om at være fremtidens foretrukne arbejdsplads i branchen. Samtidig vil vi gerne bidrage til at uddanne næste generation. Der for har vi igennem de sidste år øget antallet af praktikpladser for studerende inden for erhvervsudlejning, ejendomsdrift, HR-udvikling, it-drift, marketing & kommunikation, projekt og byggeledelse.

Vi tager også et medansvar for specifikke grupper i samfundet, der af den ene eller anden grund kan have svært ved at få fodfæste eller har behov for ekstra opmærksomhed eller sparring. Derfor:

  • Samarbejder vi med Københavns Kommune i forbindelse med integration af flygtninge i Danmark.
  • Støtter LØKKEFONDEN, der henvender sig til drenge i alderen 13-25 år, som har et fagligt efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde.
  • Samarbejder vi med VELKOMMEN HJEM, der arbejder på at føre veteraner, der har været i verdens brændpunkter, og erhvervsliv tættere på hinanden – til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet.

Og så er vi ikke bange for at åbne munden. Faktisk ser vi det som vores pligt. Jeudan er aktiv i udviklingen af branchens holdninger og indsats, herunder i Dansk Industri og Ejendomsforeningen Danmark.

Du kan desuden læse mere om arbejde med samfundsansvar her: (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskablsloven §99a.)

Redegørelsen for samfundsansvar for 2018 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2017 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2016 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2015 finder du her

Kontakt os på: 7010 6070