Ansvarlighed i Jeudan

Hver dag er der mere end 100.000 mennesker, der besøger, arbejder, handler eller bor i en af Jeudans ejendomme. Som en af de større virksomheder i hovedstaden påtager vi os et samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi blandt andet ved at bidrage til en stabil og bæredygtig udvikling, værne om byens historie og sikre dens fortsatte udvikling.

Ordentlighed forpligter – hver dag
I Jeudan tager vi på arbejde hver dag med et fælles mål om at drive en virksomhed, der bidrager til en stabil og bæredygtig udvikling – til gavn for vores kunder, vores ejere og for samfundet. Vi efterlever vores eget løfte om, at ordentlighed forpligter.

Det betyder blandt andet at vi i 2019 har øget antallet af praktikpladser, at vi betaler vores skatter og afgifter efter de gældende love og regler og intentionerne heri, samt at vi stiller krav til vores leverandører.

Vi værner om byens historie
En stor del af Jeudans ejendomme er bevaringsværdige og fredede, og vi sætter en ære i at være med til at bevare vores fælles kulturarv, og sikre de historiske bygninger langt ind i fremtiden. Hvert år investerer vi et større trecifret millionbeløb i at vedligeholde, istandsætte og forbedre vores ejendomme, og vi gør det altid med respekt for bygningens æstetik og historie.

Desuden er vi gået i gang med at montere skilte og fredningsplaketter på de ejendomme, der har en helt særlig historie, så forbipasserende kan få glæde af fortællingerne. Det gælder fx fortællingen om Amaliegade 27, det tidligere Frederiks Hospital, hvor filosof Søren Kierkegaard blev indlagt i oktober 1855 og døde en uge senere, eller historien om Øster Farimagsgade 5, det tidligere Kommunehospital, hvor Kong Frederik IX sov stille ind i 1972. For vi dvæler gerne ved byens fortid - for at være en del af dens fremtid.

Vi bidrager til at udvikle byen i en positiv retning
På det fremtidsmæssige plan føler vi også et stort ansvar overfor byen. Vi deltager i etablering og drift af byrum og faciliteter, der giver nye muligheder for byens borgere og dens besøgende. Det gælder blandt andet TorvehallerneKBH på Israels Plads, der hvert år besøges af ca. 5 millioner madglade gæster. Omlægningen af Sankt Annæ Plads i Frederiksstaden og fornyelsen af Kvæsthusmolen, der i dag er kendt som Ofelia Plads, en oase i byen med gratis kulturelle arrangementer og begivenheder.

Og så er vi ikke bange for at åbne munden. Faktisk ser vi det som vores pligt. Jeudan er aktiv i udviklingen af branchens holdninger og indsats, herunder i Dansk Industri og Ejendomsforeningen Danmark.

Du kan desuden læse mere om arbejdet med samfundsansvar her: (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskablsloven §99a.)

Redegørelsen for samfundsansvar for 2019 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2018 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2017 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2016 finder du her.
Redegørelsen for samfundsansvar for 2015 finder du her

Jeudan koncernen

Jeudan koncernen

De fire løfter

De fire løfter

Jeudans målsætning

Jeudans målsætning

Politikker

Politikker
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch