Boligmarkedet i København

København har over de senere år haft vokseværk. Byen tiltrækker virksomheder og organisationer, der ønsker en placering i landets hovedstad. Det er særligt Københavns mange muligheder, der tiltrækker mennesker som ønsker at leve i den pulserende storby. Det unikke ved Hovedstaden er at den byder på et attraktivt miljø, et varieret kulturliv, en bred vifte af tilbud til turister samt et betydeligt antal uddannelses- og forskningsinstitutioner – alt tilgængeligt inden for et mindre geografisk område. En tilsvarende udvikling og urbanisering opleves desuden i andre europæiske storbyer.

Hovedstadens liv og udvikling understøttes af en veludbygget og velfungerende infrastruktur i form af blandt andet vejnet, Øresundsbro, Metro der udbygges i disse år, togforbindelser nationalt og internationalt samt Københavns Lufthavn, der har hyppige forbindelser med en lang række byer i hele verden. I et internationalt perspektiv fremhæves København jævnligt, af netop disse grunde, som et af de foretrukne steder at bosætte sig for både virksomheder og mennesker.

Koncentrationen af store uddannelsesinstitutioner samt en centralisering af større virksomheder i området har gjort København til et attraktivt sted for højtuddannede og unge familier med høj levestandard. Tilstedeværelsen af veluddannet arbejdskraft giver endvidere et godt grundlag for at København kan tiltrække nye virksomheder med attraktive arbejdspladser.

Disse tendenser er alle medvirkende til at Hovedstaden i øjeblikket befinder sig i en rivende udvikling, der kun vil fortsætte i de kommende år. I vores e-bog kan du blandt andet blive klogere på fremtidsudsigterne for ejendomsmarkedet i København.

Download e-bogen ’Ejendomsmarkedet i København’.

Kontakt os på: 7010 6070