Jeudans målsætning

Målsætning - at skabe værdi for aktionærerne: 

Det er Jeudans overordnede finansielle målsætning at skabe langsigtede værdier for aktionærerne gennem vækst og et risikojusteret afkast, der er højere end de bedste sammenlignelige selskaber. Målet er, at resultat før kurs- og værdireguleringer  hvert år skal udgøre mindst 8% af den gennemsnitlige egenkapital. Hertil kommer den løbende værditilvækst i ejendomsporteføljen som over tid skal svare til 8% af egenkapitalen. Samlet set har vi således en målsætning om, at det årlige resultat før skat i gennemsnit skal udgøre 16% af egenkapitalen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70106070 eller sende os en email. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os

Skriv en besked til os
Jeg samtykker til, at Jeudan A/S og Jeudan Projekt & Service A/S må kontakte mig via e-mail og telefon med tilbud og information om lejemål og dertilhørende services, herunder rengøring, håndværkerydelser, ombygning, planteservice og parkering. Mit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en mail til salg@jeudan.dk.

 

Jeudans strategi

Jeudans strategi

Vores historie

Vores historie
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch