I tilfælde af skybrud

Skybruddet har forårsaget mange vandskader og vi er nu i fuld gang med at registrere og stoppe skaderne. Har vi ikke allerede været i kontakt med dig, og har du vandskade i dit lejemål, så bedes du kontakte os hurtigt muligt.

Tjek dit kælderrum

Kældre er oftest værst ramt. Du bedes tjekke dit kælderrum og kontakte din kundechef, hvis du konstaterer vand. Samtidig bedes du sætte en seddel op med navn, lejemåls adresse og kontaktdata på døren til dit kælderrum. Så vil vi kontakte dig, hvis vi skulle få behov for at få adgang til dit kælderrum.

Vandskade i dit lejemål

Så længe der er våde ejendele i dit lejemål kan udbedringen af vandskaden ikke igangsættes. Du skal derfor hurtigst muligt, og senest 10 dage efter skybruddet, tømme dit lejemål for løsøre/ejendele. Herefter vil der blive opsat affugtere og givet adgang til håndværkerne.  Bemærk, at det er dit eget ansvar at begrænse skaden på dine ejendele, og at bortskaffe våde ejendele fra det skadede lejemål. Gården kan midlertidigt tages i brug til opbevaring.

Dækning af dine beskadigede ejendele og bortskaffelse

Dine beskadigede ejendele (løsøre) og eventuel bortskaffelse dækkes af din indbo-/erhvervsforsikring. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab for at få vurderet, hvilke af dine beskadigede ejendele, som kan reddes, hvilke som skal bortskaffes og hvordan bortskaffelsen skal foregå.

Bortskaffelse af dine ejendele

Dine beskadigede ejendele skal enten bortskaffes eller anbringes på et midlertidigt lager. Omkostningen hertil dækkes af din indbo-/erhvervsforsikring. Har du behov for hjælp til bortskaffelsen, kan du kontakte os.

Det videre forløb

Vi vil løbende holde dig orienteret om tidspunkt for sugning af vand, opstilling af affugtere og udbedring af skader.  Har du spørgsmål til ovenstående eller andet, er du velkommen til at kontakte din kundechef på 7010 6070.

Kontakt os

Kontakt os

Få Jeudans rådgivning til din kontorsøgning

Få Jeudans rådgivning til din kontorsøgning
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch