Generalforsamling

Jeudans ordinære generalforsamling afholdes 15. april 2020, kl. 15.30 i Bredgade 30, 1260 København K.

Henset til den aktuelle situation med COVID-19 samt udmeldingen fra Statsministeriet om forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer vil Jeudans generalforsamling blive webcastet. Jeudan opfordrer i den forbindelse alle aktionærer til ikke at møde op til generalforsamlingen, men at følge generalforsamlingen via livestreaming på Jeudans hjemmeside, ligesom Jeudan opfordrer aktionærerne til at stemme enten pr. brev eller pr. fuldmagt.

Herunder kan downloades materiale vedrørende generalforsamlingen. Materialet er tillige - bortset fra årsrapporten for 2019 og dokument om aktie- og stemmeret - fremsendt til alle navnenoterede aktionærer.

Fremsendelsesbrev

Indkaldelse 

Fuldstændige forslag

Fuldmagt- og brevstemmeblanket 

Aktie- og stemmeret 

Årsrapport 2019

For afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme kan adgang til InvestorPortalen ske via dette direkte link. Investorportalen vil være åben for afgivelse af fuldmagt/brevstemme fra fredag 20. marts 2020, kl. 09.00.

Kontakt os på: 7010 6070