Gå til hovedindhold

Investor

Jeudan-aktien og aktiekursen

Jeudans ejendom i St. Kongensgade 81 i Købehavn K

Jeudan-aktien

Børsnotering

Jeudan-aktien er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er registreret under fondskoden DK0061282464 og kortnavn JDAN.

Registrering af aktier

Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen og har en stykstørrelse på DKK 20.

Aktieklasser

Jeudan har kun én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Navnenotering

Jeudan-aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Navnenotering foretages gennem aktionærens pengeinstitut. Navnenoterede aktionærer vil automatisk modtage indbydelse til generalforsamlinger og regnskabsmeddelelser fra Selskabet.

Jeudan ønsker på den bedst mulige måde at servicere sine aktionærer med information om Selskabet, hvorfor alle aktionærer opfordres til at lade deres aktier notere på navn i Selskabets aktiebog.

Aktiekapital

Jeudans aktiekapital består af 55.432.225 aktier á DKK 20 pr. aktie, svarende til nominelt DKK 1.108.644.500.

Stemmeret

Hver aktie på DKK 20 giver én stemme på Selskabets generalforsamlinger.

Udbytte

Der træffes beslutning om udlodning af udbytte på Selskabets ordinære generalforsamling.

Udbetaling af udbytte finder sted gennem værdipapircentralen til aktionærens konto i eget pengeinstitut. Med henvisning til de danske skatteregler vil Selskabet generelt fratrække udbytteskat.

Det er Koncernens udbyttepolitik, at eventuel overskydende egenkapital - set i forhold til Koncernens kapitalstrategi - investeres eller udbetales kontant til aktionærerne.

Udgør egenkapitalen mindre end 30% af Koncernens balance, udbetales der ikke udbytte til aktionærerne.

Udgør egenkapitalen mellem 30% og 40% af Koncernens balance, tilstræbes et samlet udbytte, svarende til maksimalt 50% af Koncernens resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), dog således at egenkapitalen ikke kommer under 30% af Koncernens balance.

Udgør egenkapitalen mere end 40% af Koncernens balance, vurderer bestyrelsen, at Koncernen er overkapitaliseret. Der tilstræbes derfor et samlet udbytte, der reducerer egenkapitalen til mellem 30% og 40% af Koncernens balance.

I overvejelserne om udbytte indgår også udsigterne til kommende kapitalforhøjelser til at kunne foretage yderligere investeringer indenfor en periode på 12-18 måneder samt forventningerne til Koncernens likviditetsudvikling.

stuk i loft i en jeudan ejendom i kbh k

Investor

Tilmeld dig investorinformation

Som aktionær kan du via aktionærportalen få adgang til en lang række investorinformationer, herunder se din aktiebeholdning, vælge modtagelse af investor information samt tilmelde dig til generalforsamlingen eller afgive fuldmagt.