Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Ansvarlighed

Et stærkere og mere ansvarligt Jeudan.

elbil ved marmorkirken på taget af p-huset

I 2020 udgav vi vores første dedikerede ansvarlighedsrapport og tog for alvor fat på arbejdet indenfor ESG-området. De mange mål og delmål for ansvarlig virksomhedsledelse, som vi satte os i 2020, er godt på vej. Og internt i Jeudan er der et stort ønske om at være med til at drive forandring. De gode ideer er mange, og engagementet er højt.  

Udgangspunktet for vores ansvarlighedsstrategi er, at Jeudan fortsat skal værne om Københavns fortid og sikre dens fremtid, samtidig med at vi skaber en langsigtet, samfundsbevidst og rentabel forretning, der er til gavn for vores kunder, medarbejdere og ejere – og i sidste ende for hele samfundet.  

Dør omgivet af planter hos LIF på Lersøe Park Alle

Ansvarlighed

Vores ansvarlighedsrapporter

Hvert år rapporterer vi som en del af vores ledelsesberetning på vores målrettet indsats for mere ansvarlighed i Jeudan. I rapporterne formidler vi vores strategi og de foreløbige resultater i de tre hovedemner: Et grønnere Jeudan, et stærkere Jeudan og et Jeudan med ansvarlige relationer.

Ejendomsdrift med indbygget samfundssind

Udover vores kerneforretning med at bevare og vedligeholde vores fælles kulturarv og skabe nye oplevelser i København, bidrager vi også direkte til samfundet i form af skatter og afgifter. For os er det en selvfølge, at vi betaler vores skatter og afgifter efter alle gældende love og regler og intentionerne heri. Vi tager afstand fra enhver form for korruption eller aggressiv skatteplanlægning. Hvert år ruller der mere end 400 mio. kroner i fælleskassen som følge af vores aktiviteter. Dem betaler vi gerne. Det er dét en virksomhed af vores størrelse skal bidrage med. De 400 mio. svarer til, at hver enkelt medarbejder i gennemsnit bidrager med 750.000 kr. 

Hvert år fordeler Jeudans hovedaktionærer hundredvis af millioner,  der har afgørende betydning for tusinder af mennesker overalt i Danmark. 

Et mere overordnet samfundsbidrag ligger i selve kernen af Jeudans ejerforhold. Bag 82,5 % af aktiekapitalen i Jeudan står nemlig William Demant Invest og Chr. Augustinus Fabrikker, som begge, via deres velgørende fonde, støtter en lang række gode formål over hele landet. William Demant Fonden yder især støtte til forskning i audiologi (læren om hørelsen), unges uddannelse, børn og unges trivsel samt kunst og kultur. Og Augustinus Fonden bidrager med et stort almennyttigt arbejde primært indenfor de kulturelle, sociale og forskningsmæssige områder. Hvert år fordeler Jeudans hovedaktionærer hundredvis af millioner, der har afgørende betydning for tusinder af mennesker overalt i Danmark.

udsyn fra en jeudan ejendom i københavn k

Om Jeudan

Ejerskab & fonde

Hvert år ruller der mere end 400 mio. kroner i fælleskassen som følge af Jeudans aktiviteter. Dem betaler vi gerne. Det er dét en virksomhed af vores størrelse skal bidrage med. Derudover er vi ejet af to af landets mest traditionsrige og generøse holdingselskaber, som begge har store velgørende fonde, der støtter en lang række gode formål over hele landet.

Vi værner om byens lyd og luft

Vi vil udvikle ejendomme, der sætter vores kunders behov og trivsel i fokus. Derfor tænker vi ansvarlighed ind i alle vores arbejdsgange – lige fra intelligent udnyttelse af energi, genbrug af byggematerialer til rådgivning om indeklima. Samtidig værner vi om hovedstadens luftkvalitet og støjniveau og arbejder målrettet på at fremme brugen af elbiler. Det gør vi blandt andet ved at etablere endnu flere ladestandere i vores parkeringshuse og ved vores ejendomme, men også ved at udfase vores egne firmabiler til 90 % el. Læs mere om vores indsatser og særlige fokuspunkter i vores grønne historier

Flot trægulv i jeudans ejendom på Bredgade 42

Ansvarlighed

Vores grønne historier

Vi bidrager til den grønne udvikling i vores allesammens København. Undersøgelser viser, at de negative klima- og miljømæssige effekter ved at rive ned og opføre nyt af samme størrelse er 45-55 % større i CO2 -regnskabet, end hvis der er i stedet gennemføres en markant renovering af ejendommen.

Vi værner om byens historie

Hvert år investerer vi et større trecifret millionbeløb i at vedligeholde, istandsætte og forbedre vores mere end 200 ejendomme, fordelt i det centrale København og på Frederiksberg. Vores store passion er de smukke historiske ejendomme, og vi ser det som et vigtigt samfundsansvar – og en stor ære – at være med til at bevare vores fælles kulturarv og sikre, at de klassiske, og ofte fredede og bevaringsværdige, bygninger fremstår velholdte og anvendelige langt ind i fremtiden. Du kan læse mere om Jeudans ejendomme og følge med tilbage i tiden i vores mange ejendomshistorier.

Det er vigtigt for os at bidrage til, at hovedstaden er pulserende og fyldt med liv og udvikling, samtidig med at den ser pæn, vedligeholdt og ordentlig ud.

simone tegner i et jeudan tårn ved søerne i københavn

Ansvarlighed

Vores sociale historier

Jeudan skal fortsat værne om København og skabe en langsigtet bæredygtig og rentabel forretning til gavn for koncernens kunder, medarbejdere og ejere – og i sidste ende til gavn for hele samfundet.

Vi værner om byens udvikling

København er noget helt særligt. Smukke klassiske bygninger, flotte parker, lys, liv og rene havne, men samtidig tempo, larm, kant og masser af energi. Vi arbejder målrettet for at gøre København til en endnu mere attraktiv hovedstad, til glæde for både borgerne og byens besøgende. Derfor involverer vi os jævnligt i aktiviteter, der er med til at skabe liv, rum og oplevelser. Både fordi vi mener, det er vores samfundsansvar at sikre byens fortsatte udvikling, men også fordi vi slet ikke kan lade være. Du kan læse meget mere om, hvordan vi arbejder med bevaring af København og dykke ned i de enkelte indsatser og projekter i København i vores sociale historier

God energi - Til gården og til gaden

Vi tænker ansvarlighed ind i alle vores processer lige fra intelligent udnyttelse af energi, genbrug af byggematerialer til rådgivning om indeklima og energibesparelser. Samtidig værner vi om hovedstadens luftkvalitet og støjniveau og arbejder målrettet på at fremme brugen af elbiler.  

I 2020 gennemførte Jeudan en behovsanalyse blandt eksisterende og potentielle erhvervskunder, som bl.a. viste, at rådgivning om energi og indeklima ligger højt på deres ønskeliste over mulige ekstra ydelser. Derfor er der i 2021 blevet udarbejdet en handlingsplan for forløbet, og det forventes, at Jeudan kan tilbyde kunderne energirådgivning i 2022. Det bl.a. med afsæt i det showroom i Bredgade, som Jeudan åbnede i september 2021.