Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Vores sociale historier

Vi ønsker at skabe positiv forandring - både i samfundet omkring os og i vores organisation.

medarbejdere i Jeudan - job i jeudan

Vi sætter ind, hvor vi kan gøre en social forskel. Som arbejdsplads og som ejendoms- og servicevirksomhed. På den ene side arbejder vi mod at blive en udviklende arbejdsplads, hvor alle medarbejderne kan udvikle sig fagligt og socialt. På den anden side involverer vi os bredt i sociale projekter og samarbejder, hvor vores stemme og faglighed kan gøre en vigtig forskel.  

Fra vækst til velgørenhed 

Hvert får fordeler Jeudans hovedaktionærer hundredvis af millioner, der har afgørende betydning for tusinder af mennesker overalt i Danmark. Jeudans to hovedaktionærer er nogle af Danmarks mest traditionsrige og generøse holdingselskaber. Og både William Demant Invest og Chr. Augustinus Fabrikker har deres egne velgørende fonde, der støtter en lang række gode formål over hele landet. Så generelt set, kan vi sige, at jo bedre det går for Jeudan, jo bedre går det for vores hovedaktionærer – og desto mere social investering bidrager vi også med til det gode arbejde.  

Vi vil værne om København og skabe en langsigtet bæredygtig og rentabel forretning til gavn for koncernens kunder, medarbejdere og ejere – og i sidste ende til gavn for hele samfundet.

Line Skovfred står bag Real Care

Artikel

Trygge rammer til børn og unge

I Jeudan vil vi tage ansvar og give tilbage til det samfund, vi lever i. Det gør vi blandt andet ved at støtte og tage del i en række velgørende initiativer og organisationer. Real Care er en af dem - og dét er en organisation, vi er stolte af at samarbejde med.

Rammer, der gør en forskel  

Som en grundpille i vores forretning arbejder vi med Københavns ejendomme. Vi har med andre ord rammerne til på mange måder at gøre en forskel – i vores samfund og vores kultur. Vi har budt kunstnere velkomne i vores historiske ejendomme til udviklingen af deres kreative virke. Eksempelvis arbejder kunstneren Simone Aaberg Kærn i inspirerende rammer i tårnet på Søtorvet. Real Care er desuden en velgørende organisation, der i 2022 blev oprettet i samarbejde med Jeudan og en række aktører i ejendomsbranchen. Formålet er også at skabe de rette rammer: At skabe trygge rammer og sikre social retfærdighed for udsatte børn og unge.  

Fleksible rammer og enkle processer  

COVID-19 har inspireret os til at skabe en ny hverdag og lægge fundamentet til fremtidens arbejdsplads. For at få vores medarbejdere godt tilbage på kontoret blev der etableret særlige reboarding-aktiviteter, der gør hverdagen lettere og mere fleksibel. Netop fleksibilitet og enkle processer er af høj prioritet i Jeudan. Alle medarbejderne skal kunne udvikle sig fagligt og personligt i en god balance mellem arbejde og privatliv. Derfor fokuserer vi på udvikling af den enkelte, fleksible rammer, enkle arbejdsprocesser og konstruktiv feedback. 

Håndværker på Jeudan byggeplads

Mangfoldighed på flere niveauer 

Vi ved, at et bredt erfarings- og kompetence grundlag skaber et dynamisk arbejdsmiljø. Vi imødekommer derfor alle medarbejdere, uanset hvilken fase af deres arbejds- og privatliv de er i. I samarbejde med de københavnske uddannelsesinstitutioner har vi fx skabt et uddannelsesforløb for unge medarbejdere, der følges af mentorer hele vejen igennem. I 2021 har vi nedsat en strategisk arbejdsgruppen, der arbejder med, hvilke forventninger og ønsker modne medarbejdere har til en senkarriere i Jeudan. Vi har desuden startet et samarbejde med Boss Ladies, der med en ambitiøs og målrettet indsats arbejder for at tiltrække og fastholde kvindeligt talent i de brancher, hvor de typisk er sværest at tiltrække.