Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Aldersdiversitet i Jeudan

Al erfaring viser, at unge og erfarne medarbejdere i Jeudan er gode til at lære af hinanden.

tømrerlærling i jeudan

Her lærer unge og ældre af hinanden

Al erfaring viser, at unge og erfarne medarbejdere i Jeudan er gode til at lære af hinanden, og at forskellighed blandt medarbejderne styrker arbejdspladsen, sammenholdet og den bagvedliggende forretning. Derfor arbejder Jeudan målrettet med at fastholde de erfarne og tiltrække de nye.

Diversitet på arbejdspladsen er en stor gevinst. En mangfoldig arbejdsplads sikrer forskellige kompetencer og bringer flere perspektiver, erfaringer og løsninger med sig. Jeudan arbejder med diversitet på flere niveauer og ønsker generelt at afspejle det danske samfund. Frem mod 2025 er der også et særligt fokus på aldersdiversitet i organisationen. HR-direktør i Jeudan Annemarie Lund Krumhardt uddyber:

“Hvis man som arbejdsplads kun har fokus på erfaring og anciennitet, risikerer man at gå glip af den naturlige kreativitet og nysgerrighed, der er blandt de unge medarbejdere. De formår på en anden måde at udfordre og stille de gode hvorfor-spørgsmål, som kan være med til at ændre arbejdsgange og rutiner og hele tiden drive en virksomhed fremad. De unge er født digitale og har ofte en anden tilgang til ny viden og teknologi, mens de erfarne har den solide, praktiske erfaring, som de unge mangler. Vi kan se, at samspillet på tværs af aldersgrupperne er til stor inspiration for alle involverede.”

tømrerlærling elias i jeudan og tømrermester

Det har været en utrolig lærerig periode. Jeg har prøvet en masse forskellige ting og er kommet godt omkring det hele, som Jeudan laver. Fra store byggepladser til mindre opgaver.

Uddannelse og fastholdelse

Jeudan beskæftiger lærlinge, elever, praktikanter og studentermedhjælpere, der dygtiggør sig inden for hver deres fagområde. Målet for 2025 er, at de unge skal udgøre minimum 10 % af personalesammensætningen, men både i 2020 og 2021 har de udgjort 12 % i Jeudan. I 2021 har der også været fokus på at tiltrække finansbachelorer, bygningskonstruktører og kvindelige lærlinge. I samarbejde med de københavnske uddannelsesinstitutioner er der arbejdet med at øge kendskabet til Jeudan som læreplads og praktiksted, sikre en større involvering af medarbejderne i Jeudans strategiske arbejde og at skabe sikre og trygge uddannelsesforløb, der bl.a. inkluderer mentorer, som følger medarbejderen under hele forløbet.

Vil gerne fortsætte hos Jeudan

Netop diversiteten i medarbejdernes faglige baggrund og arbejdsopgaverne i Jeudan, er nogle af de ting, som italesættes overfor de københavnske uddannelsesinstitutioner. Og noget som Elias Hinkaty, der har været i lære som tømrer hos Jeudan i 2,5 år, har gjort sig erfaringer med.

Netop Elias’ ønske om at fortsætte i Jeudan rammer ind i en af udfordringerne i et arbejdsmarked med den laveste ledighed i mere end 10 år. HR-direktør i Jeudan Annemarie Lund Krumhardt forklarer: “Vi står i en situation, hvor der er pres på arbejdsmarkedet, og det er blevet sværere at rekruttere specifikke grupper medarbejdere. Vi har derfor større og større fokus på at uddanne medarbejdere internt og fastholde dem, så de f.eks. starter som lærlinge og dernæst bliver fastansat hos Jeudan.” 

tømrerlærling i jeudan i arbejde

For et par måneder siden var jeg på en opgave på Københavns Universitet, hvor jeg var med til at lægge tag og lave det hele fra bunden af. Det har været virkelig lærerigt, og jeg håber derfor også at kunne fortsætte i Jeudan, når jeg er færdig som lærling til september.