Gå til hovedindhold

Investor

Hoved- og nøgletal

Jeudans ejendom på Højbro Plads 21 i København K

Resultatopgørelse

Hovedtal (DKK mio.)

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Nettoomsætning

 

 

1.583

1.566

1.534

1.814

2.001

Bruttoresultat

 

 

954

966

972

1.037

1.164

Resultat før finansielle poster (EBIT)

 

 

834

836

834

876

990

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

 

 

655

729

733

768

815

Resultat før skat 

 

 

766

1.080

578

3.016

4.313

Årets nettoresultat

 

 

597

842

451

2.352

3.359

 

 

 

 

 

 

 

Balance (DKK mio.)

 

 

 

 

 

 

Investeringsejendomme m.v.

 

 

24.027

26.362

28.299

31.012

34.639

Aktiver i alt

 

 

24.263

26.702

28.638

31.369

37.063

Egenkapital

 

 

6.707

7.416

7.863

10.079

13.308

Forpligtelser

 

 

17.556

19.286

20.775

21.290

23.756

 

 

 

 

 

 

 

Pengestrømme (DKK mio.)

 

 

 

 

 

 

Driftsaktiviteter

 

 

590

683

891

683

752

Investeringsaktiviteter

 

 

-536

-1.175

-1.589

-941

-2.125

Finansieringsaktiviteter

 

 

-346

586

913

167

1.355

I alt

 

 

-292

94

215

-90

-19

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsrelaterede nøgletal

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital

%

 

10,2

10,4

9,6

8,6

7,0

Forrentning af egenkapital (ROE)

%

 

9,3

12,0

5,9

26,4

28,9

Egenkapitalandel

%

 

27,6

27,8

27,5

32,1

35,9

Rentedækning

x

 

4,6

7,5

7,5

7,5

5,5

 

 

 

 

 

 

 

Aktierelaterede nøgletal *

 

 

 

 

 

 

Aktiepris 31.12 (P)

DKK

 

189

252

248

275

240

Indre værdi (BV)

DKK

 

121

134

142

182

240

Kurs / indre værdi (P/BV)

x

 

1,56

1,88

1,75

1,51

1,00

EBIT pr. aktie

DKK

 

15,0

15,1

15,1

15,8

17,9

EBVAT pr. aktie

DKK

 

11,8

13,2

13,2

13,9

14,7

Resultat pr. aktie (EPS)

DKK

 

10,8

15,2

8,1

42,4

60,6

Price Earnings (PE)

x

 

17,6

16,6

30,5

6,5

4,0

Pengestrøm pr. aktie (CFPS)

DKK

 

10,6

12,3

16,1

12,3

13,6

Udbytte pr. aktie (DPS)

DKK

 

2,4

0

2,4

2,4

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Marginer

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat / nettoomsætning

%

 

60,2

61,7

63,4

57,2

58,2

Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning

%

 

7,6

8,3

9,0

8,9

8,7

Resultat før finansielle poster (EBIT) nettoomsætning

%

 

52,7

53,4

54,4

48,3

49,5

Resultat før kurs- og værdiregulering / nettoomsætning

%

 

41,4

46,6

47,8

42,3

40,8

Resultat før skat / nettoomsætning

%

 

48,3

68,9

37,7

166,3

215,6

Årets resultat / nettoomsætning

%

 

37,7

53,8

29,4

129,7

167,9

 

Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

* Aktierelaterede nøgletal er gjort sammenlignelige med det i april 2020 gennemførte aktiesplit på 1:5