Gå til hovedindhold

Investor

Hoved- og nøgletal

Jeudans ejendom på Højbro Plads 21 i København K

Hovedtal (DKK mio.)

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Nettoomsætning

 

 

1.295

1.258

1.438

1.570

1.717

Bruttoresultat

 

 

953

959

1.023

1.147

1.268

Resultat før finansielle poster (EBIT)

 

 

836

834

876

990

1.094

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

 

 

729

733

768

815

664

Resultat før skat 

 

 

1.080

578

3.016

4.313

-1.063

Årets nettoresultat

 

 

842

451

2.352

3.359

-828

 

 

 

 

 

 

Balance (DKK mio.)

 

 

 

 

 

Investeringsejendomme m.v.

 

 

26.362

28.299

31.012

34.811

34.527

Aktiver i alt

 

 

26.702

28.638

31.369

37.063

36.595

Egenkapital

 

 

7.416

7.863

10.079

13.308

12.312

Forpligtelser

 

 

19.286

20.775

21.290

23.756

24.283

 

 

 

 

 

 

Pengestrømme (DKK mio.)

 

 

 

 

 

Driftsaktiviteter

 

 

683

891

683

678

124

Investeringsaktiviteter

 

 

-1.175

-1.589

-941

-2.052

-570

Finansieringsaktiviteter

 

 

586

913

167

1.386

460

I alt

 

 

94

215

-90

12

14

 

 

 

 

 

 

Regnskabsrelaterede nøgletal

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital

%

 

10,4

9,6

8,6

7,0

5,2

Forrentning af egenkapital (ROE)

%

 

12,0

5,9

26,4

28,9

-6,5

Egenkapitalandel

%

 

27,8

27,5

32,1

35,9

33,6

Rentedækning

x

 

7,5

7,5

7,5

5,5

2,5

 

 

 

 

 

 

Aktierelaterede nøgletal *

 

 

 

 

 

Aktiepris 31.12 (P)

DKK

 

252

248

275

240

229

Indre værdi (BV)

DKK

 

134

142

182

240

222

Kurs / indre værdi (P/BV)

x

 

1,88

1,75

1,51

1,00

1,03

EBIT pr. aktie

DKK

 

15,1

15,1

15,8

17,9

19,8

EBVAT pr. aktie

DKK

 

13,2

13,2

13,9

14,7

12,0

Resultat pr. aktie (EPS)

DKK

 

15,2

8,1

42,4

60,6

-15,0

Price Earnings (PE)

x

 

16,6

30,5

6,5

4,0

-15,3

Pengestrøm pr. aktie (CFPS)

DKK

 

12,3

16,1

12,3

12,2

2,2

Udbytte pr. aktie (DPS)

DKK

 

0

2,4

2,4

3,0

3,0

 

 

 

 

 

 

Marginer

 

 

 

 

 

Bruttoresultat / nettoomsætning

%

 

73,6

75,6

71,1

73,1

73,9

Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning

%

 

9,0

9,8

10,2

10,0

10,1

Resultat før finansielle poster (EBIT) nettoomsætning

%

 

64,6

65,8

60,9

63,0

63,7

Resultat før kurs- og værdiregulering / nettoomsætning

%

 

56,3

57,8

53,4

51,9

38,7

Resultat før skat / nettoomsætning

%

 

83,4

45,6

209,8

274,6

-61,9

Årets resultat / nettoomsætning

%

 

65,0

35,6

163,6

213,9

-48,2

 

Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

* Aktierelaterede nøgletal er gjort sammenlignelige med det i april 2020 gennemførte aktiesplit på 1:5

 

,6