Gå til hovedindhold

Investor

Hoved- og nøgletal

Jeudans ejendom på Højbro Plads 21 i København K

Resultatopgørelse

Hovedtal (DKK mio.)

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Nettoomsætning

 

 

1.333

1.583

1.566

1.534

1.814

Bruttoresultat

 

 

874

954

966

972

1.037

Resultat før finansielle poster (EBIT)

 

 

768

834

836

834

876

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

 

 

609

655

729

733

768

Resultat før skat 

 

 

950

766

1.080

578

3.016

Årets nettoresultat

 

 

741

597

842

451

2.352

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance (DKK mio.)

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsejendomme m.v.

 

 

23.403

24.027

26.362

28.299

31.012

Aktiver i alt

 

 

23.593

24.263

26.702

28.638

31.369

Egenkapital

 

 

6.244

6.707

7.416

7.863

10.079

Forpligtelser

 

 

17.349

17.556

19.286

20.775

21.290

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengestrømme (DKK mio.)

 

 

 

 

 

 

 

Driftsaktiviteter

 

 

589

590

683

891

683

Investeringsaktiviteter

 

 

-2.142

-536

-1.175

-1.589

-941

Finansieringsaktiviteter

 

 

1.646

-346

586

913

167

I alt

 

 

93

-292

94

215

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsrelaterede nøgletal

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital

%

 

10,5

10,2

10,4

9,6

8,6

Forrentning af egenkapital (ROE)

%

 

12,8

9,3

12,0

5,9

26,4

Egenkapitalandel

%

 

26,5

27,6

27,8

27,5

32,1

Rentedækning

x

 

4,4

4,6

7,5

7,5

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktierelaterede nøgletal *

 

 

 

 

 

 

 

Aktiepris 31.12 (P)

DKK

 

145

189

252

248

275

Indre værdi (BV)

DKK

 

113

121

134

142

182

Kurs / indre værdi (P/BV)

x

 

1,29

1,56

1,88

1,75

1,51

EBIT pr. aktie

DKK

 

14,0

15,0

15,1

15,1

15,8

EBVAT pr. aktie

DKK

 

11,1

11,8

13,2

13,2

13,9

Resultat pr. aktie (EPS)

DKK

 

13,5

10,8

15,2

8,1

42,4

Price Earnings (PE)

x

 

10,8

17,6

16,6

30,5

6,5

Pengestrøm pr. aktie (CFPS)

DKK

 

10,7

10,6

12,3

16,1

12,3

Udbytte pr. aktie (DPS)

DKK

 

2,4

2,4

0

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Marginer

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat / nettoomsætning

%

 

65,6

60,2

61,7

63,4

57,2

Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning

%

 

8,0

7,6

8,3

9,0

8,9

Resultat før finansielle poster (EBIT) nettoomsætning

%

 

57,6

52,7

53,4

54,4

48,3

Resultat før kurs- og værdiregulering / nettoomsætning

%

 

45,6

41,4

46,6

47,8

42,3

Resultat før skat / nettoomsætning

%

 

71,2

48,3

68,9

37,7

166,3

Årets resultat / nettoomsætning

%

 

55,6

37,7

53,8

29,4

129,7

 

Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

* Aktierelaterede nøgletal er gjort sammenlignelige med det i april 2020 gennemførte aktiesplit på 1:5