Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Vores grønne historier

Vi tænker ansvarlighed ind i alle vores arbejdsgange – lige fra intelligent udnyttelse af energi, genbrug af byggematerialer til besparelser på hovedkontoret og kunderådgivning om indeklima. 

Vedligehold af eksisterende bygningsmateriale i Jeudan ejendom

En af grundpillerne i Jeudans forretningsmodel er at vedligeholde Københavns eksisterende bygninger. Det er en helt klassisk langsigtet tilgang; at bevare noget eksisterende i stedet for at rive ned og bygge nyt. Undersøgelser viser, at de negative miljøpåvirkninger, ved at rive ned og opføre nyt på samme størrelse, er 45-55 % større i CO2-regnskabet, end hvis der er i stedet blev gennemført en fuld renovering af ejendommen.  

Byggeaffald og genbrug

Når vi renoverer og vedligeholder, stræber vi altid efter at tage mest muligt hensyn til miljøet. Helt konkret arbejder vi hen mod, at der fra 2025 ikke længere anvendes miljøfarlige stoffer i produktionen, og at alle byggepladser er fossilfrie. Ved nedrivning bliver miljøfarlige materialer altid bortskaffet efter alle gældende forskrifter.  

Vi er i disse år i gang med at undersøge, hvordan vi bliver bedre til at genbruge vores byggematerialer. Det kan f.eks. ske ved, at vi selv, eller andre, genbruger materialerne i deres oprindelige funktion, og hvis denne 1:1-genbrug ikke er mulig, vil vi i stedet fokusere på størst mulig genanvendelse – enten i form af upcycling eller downcycling, hvor materialerne kan genanvendes til et andet formål end det oprindelige.  

Salgchef på cykel i København
En af Jeudans mange cykler

Vi træder til...

Vores cykelflåde tæller mere end 100 cykler fordelt på ladcykler, budcykler og funktionærcykler, og de bliver brugt flittigt. Alene vores håndværkere tilbagelægger ikke mindre end 500.000 km på årsplan.

Fra larm og os til el og cykler

Selvom larm og os er en naturlig del af en moderne hovedstad, vil vi gerne værne om Københavns luftkvalitet og støjniveau. Derfor arbejder vi målrettet på at fremme brugen af elbiler ved at etablere endnu flere ladestandere i vores p-huse og ved de af vores ejendomme, hvor det giver størst mulig værdi for vores kunder.  

Vores egne biler skal også være elbiler, og de nuværende fossile biler bliver gradvist udfaset, i takt med at elbilerne på markedet kan indfri vores behov for lastkapacitet og rækkevidde. En stor del af vores servicemedarbejdere i indre København kører udelukkende på eldrevne ladcykler, og vores kontoransatte kører ligeledes hyppigt på cykel, når de skal til og fra kundemøder i indre København.  I 2022 modtog Jeudan årets Cykelinitiativpris for vores indsats med at reducere medarbejdernes bilkørsel og konkrete initiativer, der flytter opgaver fra bil til cykel. Bag prisen står Cyklistforbundet og DI.

elbil med jeudan logo ved marmorkirken

Ansvarlighed

Vores elbil er sort. Tanken er grøn.

Kernen i Jeudans parkeringstilbud er, at vores kunder kan parkere på Københavns bedste beliggenheder, i lyse og trygge omgivelser og med et højt serviceniveau. Antallet af elbiler er stigende, og derfor har Jeudan indgået en stor aftale med ladeoperatøren Clever, som forhåbentlig kan være med til at endnu flere skifter til elbil.