Jeudan aktien

Børsnotering

Jeudan aktien er noteret på Nasdaq  Copenhagen A/S og er registreret under fondskoden DK0061282464 og kortnavn JDAN.

Registrering af aktier

Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen og har en stykstørrelse på DKK 20.

Aktieklasser

Jeudan har kun én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Navnenotering

Jeudan-aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Navnenotering foretages gennem aktionærens pengeinstitut. Navnenoterede aktionærer vil automatisk modtage indbydelse til generalforsamlinger og regnskabsmeddelelser fra Selskabet.

Jeudan ønsker på den bedst mulige måde at kunne servicere sine aktionærer med information om Selskabet, hvorfor alle aktionærer opfordres til at lade deres aktier notere på navn i Selskabets aktiebog.

Aktiekapital

Jeudans aktiekapital består af 55.432.225 aktier á DKK 20 pr. aktie, svarende til nominelt DKK 1.108.644.500.

Stemmeret

Hver aktie på DKK 20 giver én stemme på Selskabets generalforsamlinger.

Udbytte

Der træffes beslutning om udlodning af udbytte på Selskabets ordinære generalforsamling.

Udbetaling af udbytte finder sted gennem værdipapircentralen til aktionærens konto i eget pengeinstitut. Med henvisning til de danske skatteregler vil Selskabet generelt fratrække udbytteskat.

Det er Koncernens udbyttepolitik, at eventuel overskydende egenkapital - set i forhold til Koncernens kapitalstrategi - investeres eller udbetales kontant til aktionærerne.

Udgør egenkapitalen mindre end 25% af Koncernens balance, og der ikke er udsigt til at egenkapitalen øges til mere end 25% inden for en kort periode, udbetales der ikke udbytte til aktionærerne.

Udgør egenkapitalen mellem 25% og 33% af Koncernens balance, tilstræbes et samlet udbytte, svarende til 25-40% af Koncernens resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), dog således at egenkapitalen ikke kommer under 25% af Koncernens balance.

Udgør egenkapitalen mere end 33% af Koncernens balance, vurderer bestyrelsen, at Koncernen er overkapitaliseret. Der tilstræbes derfor et samlet udbytte, der reducerer egenkapitalen til mellem 25% og 33% af Koncernens balance.

I overvejelserne om udbytte indgår også udsigterne til kommende kapitalforhøjelser, til at kunne foretage yderligere investeringer indenfor en periode på 12-18 måneder samt forventningerne til Koncernens likviditetsudvikling.

 

Jeudan - Børsnoteret service- og ejendomsvirksomhed

Jeudan - Børsnoteret service- og ejendomsvirksomhed

Investor service

Investor service

Ejerforhold i Jeudan

Ejerforhold i Jeudan

Jeudan aktien

Jeudan aktien
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch