Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Historien om Bredgade 63-65

bredgade-63-65

Man mangler ikke ligefrem noget at kigge på i Bredgade. Arkitekturen er både imponerende sammenhængende og præget af unikke bygningsdetaljer. Men på trods af den skarpe konkurrence fra de omkringliggende bygninger, formår ejendommene Bredgade 63-65 at drage ens opmærksomhed.

De to ejendomme, Bredgade 63 og 65, fremstår fra Bredgade som én stor ejendom, da forhusenes facader danner en kompositorisk helhed. Facaderne er overdådigt udsmykket med søjler, facadebånd, dokkebalustre og frontoner med hoveder og blomsterranker. Ejendommene er med deres store detaljerigdom iøjnefaldende i gadebilledet.

Holmens arbejdshus

I 1780’erne og 1790’erne blev der oprettet 7 arbejdshuse i København, og et af dem var Holmens sogns arbejdshus. Fra 1807 lå Holmens arbejdshus på den grund, hvor de ejendomme, vi i dag kender som Bredgade 63 og 65, senere kom til at ligge.

København har igennem tiden haft mange forskellige former for arbejds- og forsørgelsesanstalter – de er bl.a. blevet kaldt asyler, hospitaler og fattiggårde. Arbejdshusene var også en form for forsørgelsesanstalt. De arbejdsføre borgere, som modtog understøttelse, blev i denne periode primært sat til at spinde uld. Før i tiden havde det været muligt for de understøttede at udføre arbejdet hjemmefra, men med oprettelsen af arbejdshusene blev det fastlagt at arbejdet skulle udføres der. En af årsagerne til at arbejdshusene blev oprettet var at øge kontrollen med de understøttede.

bredgade 63 1914

Tidens byggestil

I 1881 blev grunden udstykket og solgt til Snedkermester A.C. Rasmussen. De to ejendomme blev tegnet af arkitekten Ferdinand Jensen og bygget i 1886-87. Indenfor historicismen – den stilretning, som var dominerende i sidste halvdel af 1800-tallet – brugte man begrebet ”stukarkitektur”. Stukarkitekturen nåede sit højdepunkt omkring den tid, hvor Bredgade 63-65 blev bygget, og ejendommene betragtes som et hovedværk i inden for deres stilperiode.

I den tid hvor ejendommene blev bygget, blev der generelt lagt stor vægt på dekoration af facaden. De nye industrielle byggemetoder, som brød frem i sidste halvdel af 1800-tallet, medførte en udbredelse af præfabrikerede dekorationselementer. Facadedekorationerne til Bredgade 63 og 65 blev produceret i Tyskland og derefter fragtet til Danmark. Ejendommene er altså et godt eksempel på, hvordan industrialiseringens fremdrift blev inkorporeret i byggerier af beboelsesejendomme, også dem af finere karakter.

Ferdinand Vilhelm Jensen har også været med til at tegne bebyggelsen ved Søtorvet – en helhed af fire bygninger, som indrammer ankomsten til indre by fra Dronning Louises bro. Jeudan ejer flere ejendomme i det unikke kompleks ved Søtorvet, som ligesom disse ejendomme er fredede.

Facaden set i nyere tid fra Bredgade

Eigtveds bestemmelser

Ejendommene ligger i Frederiksstaden og er en del af en karré, som afgrænses af gaderne Fredericiagade, Bredgade, Store Kongensgade og Esplanaden. Byplanen bag Frederiksstaden er udarbejdet af arkitekten Niels Eigtved, hvis inspiration kom fra Tyskland og Frankrig. Bydelen blev således udtryk for 1700-tallets europæiske forestilling om den ideelle by. Lige, lyse og luftige gader bebygget med store borgerhuse og palæer efter en samlet plan og fælles æstetiske normer.

På trods af at bygningen er rejst over 100 år efter, at Eigtved i 1749 udstak de strikse bestemmelser for Frederiksstadens udseende, så har Ferdinand Vilhelm Jensen overholdt og respekteret Bredgades udtryk. Det gælder ikke som sådan facadens stil, men derimod de horisontale linjer i bygningen.

Atelier i baghuset

Baghuset i nr. 63 har gennem tiden primært været indrettet som beboelseslejligheder, hvor baghuset i nr. 65 er blevet brugt som atelier.

Kunstmaleren Erik Henningsen havde fra 1890 sit atelier i baghuset i Bredgade 65. Henningsen blev primært kendt for sine socialrealistiske motiver af København og byens dårligt stillede indbyggere. Han er nok mest kendt for sit maleri Sat ud fra 1892, som afbilleder en familie der er blevet sat på gaden. Derudover har han lavet den berømte reklame med Tuborgmanden

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.