Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Holbergsgade 2-4

Når man skal fortælle historien om bygningen på hjørnet af Holbergsgade og Niels Juels Gade, må man også fortælle om denne bygnings forgænger.

Blå statue foran Holbergsgade 2-4

I 1907-08 fik Det Østasiatiske Kompagni på dette hjørne opført en stor kontorbygning, som også skulle fungere som virksomhedens hovedkvarter. Ca. 50 år efter blev den nuværende bygning på adressen opført – igen som kontorbygning og igen for det Østasiatiske Kompagni. Genopførelsen i 1946 skete på baggrund af en tragisk begivenhed i 1944, hvor bygningen blev bombet af en gruppe danske nazister.

ØK flytter til indre by

Hvis ikke Det Østasiatiske Kompagni siger dig noget, så gør forkortelsen ØK måske? Sådan hed virksomheden i daglig tale. ØK er et kapitel for sig i dansk erhvervshistorie, og tilbage i 1970’erne var ØK målt på omsætning og ansatte den største virksomhed i Norden.

Det Østasiatiske Kompagni blev stiftet i 1897 af H.N. Andersen. ØK beskæftigede sig med dampskibsfart, handel og anden industrivirksomhed, og målet var at gøre København til centrum for Østersøregionens handel med de Østasiatiske lande.

Sort/hvid foto af Holbergsgade 2-4

I starten af 1900-tallet voksede ØK i Asien, og hjemme i København blev pladsen på hovedkontoret i Frihavnen trang for det voksende antal ansatte. I slutningen af maj 1905 købte ØK ejendommen Hotel d’ Europe på hjørnet af Holbergsgade og Niels Juels Gade i Københavns indre by. Den gamle bygning blev revet ned og på grunden blev opført en kontorbygning i fire etager tegnet af arkitekten Gotfred Tvede.

I forbindelse med indvielsen d. 2. juni 1908 blev der skrevet en artikel om bygningen i Illustreret Tidende. Her blev det beskrevet, hvordan bygningen ikke kun gav udtryk for arkitektens vision, men også for bygherrens personlige mening. Ifølge artiklen kunne man ved bygningens helhedsudtryk ikke undgå at lægge mærke til ”forretningsmandens ledende ånd”. Et karakteristisk element ved bygningens facade var det flade hjørne mod krydset mellem Holbergsgade og Niels Juels gade. Det flade hjørne var beklædt med granit helt til taget, mens murene på sidefacaderne kun havde granit til 1. etage. Ved indgangen var en dekoreret ramme hugget i sten. Derudover var bygningens stil præget af bygherrens relation til Asien – en inspiration, som blandt andet kunne ses på vinduernes udformning.

Bombningen af ØK’s hovedkvarter

D. 19. december 1944 valgte de danske nazister at springe ØK’s hovedkvarter i luften ved de såkaldte ”schalburgtage”.  Schalburgtage er den gængse betegnelse for de terroraktioner, som de danske nazister iværksatte som en hævn mod modstandsbevægelsens sabotage.

Blå statue foran Holbergsgade 2-4
Blå statue foran Holbergsgade 2-4

Total ødelæggelse

Målet med angrebene var at gøre den danske modstandsbevægelses sabotageaktioner upopulære i befolkningen.  Angrebet på ØK-bygningen var voldsomt – hele bygningen med interiør gik tabt. Kun enkelte messinglamper og selskabets protokoller undslap ødelæggelsen.

I udvælgelsen af ØK’s hovedkvarter som mål, har det måske spillet ind, at ØK var et af de danske rederier, som gjorde mest for at stille sine skibe til rådighed for den britiske krigsindsats. Derudover var det velkendt i offentligheden at Prins Axel, direktør i ØK, nærede kraftig antipati for de tyske myndigheder. Under augustoprøret i 1943 var prins Axel blevet afhentet i ØK’s hovedkvarter og interneret af de tyske myndigheder på Hotel D’Angleterre.

ØK’s nye bygning

I de første måneder af 1945 lå hjørnet af Holbergsgade og Niels Juels gade i ruiner, og ØK flyttede midlertidigt til Kristianiagade på Østerbro. I 1946-49 blev bygningen på Holbergsgade genopført af arkitekten Holger Jacobsen.

Den nye ØK-bygning fik samme hovedmotiv, som den bygning, den erstattede. Som noget nyt fik bygningen et stort trappetårn, som rager op over taget, og derudover blev der tilføjet en ekstra etage.

Trappetårnet har et maritimt præg – et træk, som også var gennemgående for bygningens indretning. Flere af de store kontorlokaler mindede om skibssaloner, og der hang mange maritime billeder på væggene. Derudover var bygningens interiør præget af fine gørtlerarbejder i messing og bronze, smukke træskærer og snedkerarbejder og panelerne var i mange forskellige træsorter hentet hjem fra hele verden. I formandskontoret var de øverste vægpaneler lavet af et af Dyrehavens gamle egetræer, og underpanelerne var udført i afrikansk jambiré træ. I bestyrelsesrådssalen havde panelerne fyldninger af brasiliansk palisander og rosentræ.

Statue og bygning på Holbergsgade 2-4

ØK havde hovedsæde i bygningen på hjørnet af Holbergsgade frem til midten af 1990’erne. Det blev altså til næsten 100 år på adressen for ØK. I sin storhedstid var ØK et globalt konglomerat, der omfattede alt fra rederidrift, skibsbygning, slagterier, plantager, medicinalindustri, industriselskaber og agenturer for utallige globale virksomheder. Siden blev dattervirksomhederne solgt stykke for stykke, og virksomheden er siden 2015 drevet videre under navnet Santa Fe Group A/S.

Denne ejendom har en særlig tilknytning til en betydningsfuld epoke i dansk erhvervshistorie, og den er en fremtrædende figur i gadebilledet på Gammelholm. I dag holder Danske Bank til i ejendommen, hvilket yngre Københavnere måske i højere grad forbinder ejendommen med. Ikke desto mindre er historien om ØK’s relation til dette hjørne en yderst indgroet del af bygningen, og en historie, som derfor ikke vil blive glemt lige foreløbigt.  

loft i jeudans ejendom på havnegade

Ejendomshistorier

Jeudans ejendomme i København

Kunne du tænke dig at blive klogere på historien bag nogle af Københavns ejendomme?

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.