Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Møntergade 2 og Pilestræde 52

Grunden, hvor hjørneejendommen Møntergade 2 og Pilestræde 52 ligger i dag, udgjorde engang en del af grunden til Sct. Clare Kloster. Klosterets initiativtager var dronning Christine, som i flere år arbejdede på at skaffe midler til projektet.

Møntergade 2 og Pilestræde 52

Sankt Clare Kloster

Klosteret blev bygget i 1497 i Københavns Slots gamle urtehave, som lå omkring det nuværende Gammel Mønt. Hele klostergrunden strakte sig fra Pilestræde til Østervold (Gothersgade) og fra Møntergade til Sværtegade-Regnegade. Selve klosteret lå midt på grunden, og hele klostergrunden var omgivet af en mur. Efter reformationen i 1536 blev Sankt Clare Kloster i 1541 indrettet til værksted for Den Kongelige Mønt.

Møntergade 2 og Pilestræde 52
Møntergade 2 og Pilestræde 52

Dronning Christine

I 1631-50 blev grunden udparcelleret, og de nye gader Gammel Mønt og Møntergade fik navne efter bygningens seneste funktion. Klosterets initiativtager Dronning Christine var usædvanlig ved, at hun skabte sig et selvstændigt liv som kunstmæcen og som støtte for kirken, allerede mens hun var gift.

Pilestræde

I 1500-tallet lå Pilestræde i det man ville betegne som byens udkant. Med de ubebyggede arealer omkring klosteret og derudover en del ubebyggede grunde beholdt gaden længe sit landlige udseende.

Flere steder beskrives det, hvordan Pilestræde har fået sit navn efter de mange Piletræer, der efter sigende stod ved enden af St. Nicolai Kirkegaard i middelalderen

Flere steder beskrives det, hvordan Pilestræde har fået sit navn efter de mange Piletræer, der efter sigende stod ved enden af St. Nicolai Kirkegaard i middelalderen. Andre steder er det beskrevet, hvordan gaden har fået sit navn efter en gård kaldet Pilegården, som lå i området i 1400-tallet. Uanset, hvor navnet stammer fra, så blev det for første gang brugt på skrift i et overdragelsesdokument fra 1446, og navnet har holdt ved lige siden. I modsætning til i dag, hvor Pilestræde omfatter hele strækningen fra Østergade til Landemærket, kaldtes den del af strædet, der ligger mellem Landemærket og Møntergade, indtil 1881 for Springgade.

Da der ikke længere var kloster

Grunden blev efter at have været en del af klostergrunden for første gang bebygget i 1653 af rentemester Henrik Müller. Han opførte 10 våninger (gammelt ord for lejligheder) ud til Møntergade. De blev senere frasolgt af hans søn, som havde overtaget ejendommen i 1668. Ved en større udstykning i 1725 blev grunden delt i fem ejendomme. Grundenes udstykning ændrede gaden udseende, da småhuse og boder trængtes ind mellem de gamle gårde. I 1888 opførte arkitekt og bygmester Alfred Evers den firetagers hjørneejendom, som står på grunden i dag. 

loft i jeudans ejendom på havnegade

Ejendomshistorier

Jeudans ejendomme i København

Kunne du tænke dig at blive klogere på historien bag nogle af Københavns ejendomme?

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.