Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Øster Allé 1

ejendommen Øster alle 1 på ØSterbro

Til højre for indgangspartiet til Fælledparken ligger det gamle Østerbro Posthus. Her er ikke længere posthus, men ikke desto mindre beskæftiger man sig stadig med post i bygningen.

Siden 2016 har ENIGMA – museum for post, tele og kommunikation holdt til i ejendommen. Udover den monumentale hovedbygning, som i 2022 kunne fejre 100-års fødselsdag, tæller ejendommen også en sidebygning langs Øster Allé. I år genåbner både hoved- og sidebygning efter en omfattende restaurering. I marts genopåbnede ENIGMA - Museum for Post, Tele og Kommunikation i både hoved- og sidebygning og til efteråret åbner Meyers' nye skud på stammen, Brasserie Post i hovedbygningen.

Slotsarkitektens posthus

Hovedbygningen er den ældste del af ejendommen. Den er tegnet i 1922 af Kgl. bygningsinspektør Thorvald Jørgensen, som på dette tidspunkt primært var kendt som arkitekten bag genopførelsen af Christiansborg slot.

Østerbro Posthus blev opført i en periode, hvor nyklassicismen var den fremhærskende stilart i Danmark. Hvor vidt, denne bygning kan betragtes som decideret nyklassicistisk eller ej, er der delte meninger om. Men det er tydeligt at nogle af nyklassicismens formgivningsprincipper havde fundet vej til Thorvald Jørgensens tegnebord i arbejdet med denne bygning. Nyklassicismens karaktertræk havde ellers ikke været at spore i hans tidligere projekter. Han arbejdede generelt ikke konsekvent i en stil, men bevægede sig gennem sit virke mellem tidens forskellige stilgenre. Den nyklassicistiske inspiration ses blandt andet i bygningens enkelthed samt i den symmetriske og harmoniske opbygning. Indgangsfacaden vender mod forpladsen til Fælledparken, og med sine kraftige profiler og kraftige søjler.

Øster Alle 1 kort efter opførelsen

Idéen om et samlet indgangsparti

Bygningen var oprindeligt tænkt som en del af et samlet indgangsparti til fælledparken. Man ønskede et monumentalt indgangsparti fra Trianglen beliggende mellem to symmetrisk anbragte bygninger. Den ene bygning var bestemt til posthus, den anden var blot en pendant, som ventede på at få bestemt en funktion.

Det første forslag til posthuset udarbejdede Thorvald Jørgensen allerede i 1918. Det danske postvæsen havde endnu ikke købt grunden på dette tidspunkt, men forhandlingerne med kommunen var i gang. I 1919 udskrev Københavns kommune en offentlig konkurrence om et nyt indgangsparti til Fælledparken. En konkurrence som var indrettet med mulighed for placering af posthus på den ønskede grund.

Arkitekten Christian Jensen vandt konkurrencen med et projekt, hvor en monumental portbygning var placeret i indgangsaksen. Dette forslag var Thorvald Jørgensen ikke videre begejstret for, og projektet endte da heller aldrig med at blive realiseret. Men idéen om at Østerbro Posthus skulle have en pendant mod Blegdamsvej holdt man fast i også i årene efter opførelsen af posthuset – pendanten kom dog aldrig.

Ankomsten til Fælledparken endte med at få en væsentligt mere åben karakter end det, Christian Jensen havde foreslået. Centralt placeret på den unavngivne forplads til Fælledparken blev der i 1930 anlagt et monument af billedhugger Aksel Poulsen og arkitekt Holger Jacobsen. Monumentet kaldes Genforeningsmonument og blev opstillet til minde om Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark i 1920. Forpladsen ud mod Trianglen er afgrænset af en række træer mod de to alléer, Øster Allé og Blegdamsvej.

Hjørnet har været igennem store forandringer de seneste år. For nylig har pladsen fået ny funktion som metroplads, hvilket hænger godt sammen med denne ejendoms funktion som museum. Åbningen af Brasserie Post, et samarbejde mellem Jeudan og Meyers, vil ligeledes bringe nyt liv til den lille forplads. Visionen for restauranten er at begejstre borgere og besøgende med en kombineret cafe og restaurant, der åbner sig op mod byen og parken.

indgangspartiet på øster alle 1
søjle på øster alle 1 set nedefra

Monumentalt indgangsparti

En indgang med gods i. ENIGMAs fire søjler skaber et markant udtryk ved ankomsten.

Fra postsortering til museum

I 1970 købte Post- og Telegrafvæsenet nabogrunden på Øster Allé for at skabe plads til en udvidelse af postkontoret. I 1978 blev en bygning i tre etager opført på grunden. Bygningen blev opført i præfabrikerede sandwichelementer med en overflade af frilagte søsten, og soklen mod Øster Allé blev beklædt med bornholmsk sandsten. Den arkitektoniske udformning med brug af industrialiserede byggematerialer var typisk for tiden. Der var dog med naturstensoverfladerne tilstræbt et vist materialemæssigt slægtskab med det gamle postkontor.

Denne sidebygning blev oprindeligt brugt til postsortering og anden administration. Bygningen var derfor ikke tænkt som en bygning, der skulle henvende sig til besøgende, og den fremstod før ombygningen mere anonym og lukket.

I modsætning til den gamle hovedbygning, som har beholdt sit oprindelige udtryk, har renoveringen indebåret et markant skift i den gamle sidebygnings udtryk. Den nye foyer og sidebygning er beklædt med et system af søjler og bjælker i beton i lys grønlig farve. Mod Øster Allé er facaden blevet åbnet op med store vindues-og dørpartier. Den nye facadebeklædning understreger samhørigheden mellem sidebygning og hovedbygning, og dermed fremstår det nye museum som en helhed.

Park og trafik i forening

Ejendommen ligger på grænsen mellem Østerbros store rekreative parkareal Fælledparken og bydelens trafikale knudepunkt Trianglen.

Trianglen har fungeret som trafikalt knudepunkt siden slutningen af 1800-tallet. Den første sporvognsforbindelse kom til Østerbro i 1865 og dermed forandredes Trianglen, som frem til begyndelsen af 1800-tallet havde ligget hen som en grønning.

kongelig post og telegraf i enigma

En aktiv park udover det sædvanlige

I 1911 kunne den københavnske befolkning tage en ny park i brug, nemlig Fælledparken. De parker, der frem til århundredeskiftet var blevet anlagt i byen, var franskinspirerede med slyngede stiforløb og store anlæg med blomster. Men fælledparken var repræsentant for en ny parktype i København. Den nye park skulle være mere ”engelsk” med store åbne plæner. Parken skulle være velegnet til boldspil og atletik, og der skulle kunne afholdes store møder og fester i området.

Fælledparken har naturligvis ændret sig gennem årene, men karakteren er den samme. Fælledparken er fortsat et naturligt centrum for større sportslige og kulturelle arrangementer, samtidig med at den er et indbydende grønt åndehul midt i storbyen.

En fortid og fremtid med post

ENIGMA har sin oprindelse i det gamle Dansk Postmuseum, som for første gang åbnede dørene for offentligheden i 1913. ENIGMA vil fortælle historier om mere end post – museets udstillinger vil handle om kommunikation i bred forstand. Men selvom ENIGMA's emneflade har udvidet, står det stadig klart, at museet har en relationen til det danske postvæsen, som rækker mange år tilbage. Bygningen og museet som institution skaber i samarbejde en fin videreførelse af hver deres historie.

  • Wistoft, Birgitte & Fogh, Dorte (Red.). (1999). Markante profiler: Kommunikationens huse (Bd. 1). Post & Tele Museum.

  • Madsen, Susan. (1992). Østerbro Postkontor. P&T Bygningstjenesten.

  • Langkilde, Hans Erling. (1986). Nyklassicismen i købstæderne: Arkitektur og arkitekter i årene omkring 1920. Arkitektens Forlag København.

  • Enigma: Transformation til et inviterende museum. (s.d.). Berthelsen og Scheving Arkitekter. Lokaliseret d.10.08.2022 på https://bsarkitekter.dk/enigma-transformation-til-et-inviterende-museum/

  • Ombygget: ENIGMA Torv byder velkommen. (s.d.). Berthelsen og Scheving Arkitekter. Lokaliseret d. 10.08.2022 på https://bsarkitekter.dk/ombygget-enigma-torv-byder-velkommen/

loft i jeudans ejendom på havnegade

Ejendomshistorier

Jeudans ejendomme i København

Kunne du tænke dig at blive klogere på historien bag nogle af Københavns ejendomme?

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.