Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Året der gik (over al forventning)

På trods af et par ejendommelige år står Jeudan stærkt. Her kan du læse mere om årets gang, se film og billeder – og downloade årsrapport og ansvarlighedsrapport for 2021.

Jeudans ejendom købt i 2021 på Nørre Søgade i København

Der har været god efterspørgsel på de klassiske, velbeliggende ejendomme, Jeudans medarbejdere har ydet en helt ekstraordinær indsats, og Jeudans kunder har fået god, pålidelig service. Jeudan kan derfor sige farvel til 2021 med en stor kunde-tilgang, en nettoudlejning på DKK 86 mio. og en af markedets højeste udlejningsprocenter på 98,6 %.

Den tætte kundedialog bærer frugt

Den store kundetilgang i 2021 betyder, at nettoudlejningen er mere end firdoblet. Resultatet vidner om, at Jeudans kontinuerlige fokus på at levere kvalificeret og pålidelig service, som imødekommer kundernes ønsker, har båret frugt. Det er et tilfredsstillende resultat, som også glæder adm. direktør i Jeudan, Per W. Hallgren: 

"At vi i Jeudan forlader 2021 med en flot kundetilgang og en udlejningsprocent på 98,6 er, efter min mening, udtryk for, at vi er lykkedes med at levere det, vores kunder efterspørger. Vi ønsker at være en langsigtet samarbejdspartner for vores kunder, og generelt oplever vi, at Jeudans måde at tænke service på er et stærkt konkurrenceparameter. I en tid hvor flere af vores konkurrenter vælger at outsource dele af kundedialogen, er den hos Jeudan kun rykket tættere på," fortæller Per W. Hallgren og afslutter: “26 % af indflytningerne i 2021 var eksisterende Jeudan-kunder, som ønskede at skalere enten op eller ned i areal. Det fortæller mig, at vi er lykkedes som samarbejdspartner og ikke blot som udlejer. Det er takket være en stor og utrættelig indsats fra Jeudans medarbejdere.”

Se årets resultater i Jeudan 2021-rapporter.

grøntsager i torvehallerne
facade på nørre søgade 7

Highlights fra 2021

Jeudan afslutter 2021 med en stor kundetilgang, en nettoudlejning på DKK 86 mio. og en af markedets højeste udlejningsprocenter på 98,6 %.

Historisk højt resultat

Resultatet før skat er på DKK 3.016 mio. Med årsregnskabet for 2021 står Jeudan herved med et historisk højt resultat før skat på mere end DKK 3 mia. mod DKK 0,6 mia. i 2020. Positive værdireguleringer af såvel ejendomsværdierne som de finansielle gældsforpligtelser medvirkede til det tilfredsstillende resultat. Jeudan har i 2021 oplevet stor kundetilgang og fremgang i udlejningen. Vi kunne ved indgangen til 2021 meddele om en udlejningsprocent ekskl. udviklingsejendomme på 94,9. Den nåede ultimo 2021 98,6. 

Firdobling af nettoudlejningen

Jeudans årlige nettoudlejning, efter opsigelser, landede på DKK 86 mio., hvilket er mere end en firdobling i forhold til 2020. En større del af udlejningerne i 2021 vil have økonomisk effekt i 2022 efter ombygning og indflytning i de udlejede arealer. Den høje udlejning vidner om, at Jeudans løbende fokus på at møde kundernes behov og ønsker, herunder øget fleksibilitet og gode vilkår, har båret frugt. Også set i lyset af COVID-19.

frederiksgade 7

Om Jeudan

EBVAT på DKK 768 mio.

Jeudan går ud af 2021 med et tilfredsstillende resultat af den primære drift (EBVAT) for 2021. EBVAT blev DKK 768 mio., svarende til en vækst på 5% i forhold til 2020. De seneste ti år er EBVAT øget med gennemsnitligt 10 % om året.

Forventninger for 2022

For 2022 forventer Jeudan yderligere vækst og ser hen mod et resultat før renter (EBIT) i niveauet DKK 935-985 mio. Efter renteomkostninger, hvor 80 % af gælden er med fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år, forventes er resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 800-850 mio.

Gå på opdagelse i de flotte lejemål

Se alle lejemål