Gå til hovedindhold

Investor

IR politik

Bliv klogere på Jeudans Investor Relations politik.

Udsigt til Bredgade 40 fra port

Jeudan ønsker at sikre et højt informationsniveau. Gennem en åben og troværdig kommunikation med investorer, analytikere, presse og øvrige interessenter tilstræber Jeudans ledelse at give aktiemarkedet det bedst mulige grundlag for prisfastsættelsen af Selskabets aktier.

Jeudans Investor Relations aktiviteter er tilrettelagt med henblik på at sikre, at der sker videregivelse af information i henhold til de gældende oplysningsforpligtelser fastlagt af Nasdaq Copenhagen A/S og under hensyntagen til princippet om lige behandling af investorer.

Ansvar for Investor Relation aktiviteter

Selskabets administrerende direktør har det overordnede ansvar for varetagelsen af Investor Relations aktiviteterne, mens den løbende udøvelse af aktiviteterne sker i et samspil mellem den administrerende direktør og IR-chefen.

De Investor Relations ansvarlige har til opgave at opbygge tillid til Selskabet blandt aktionærer analytikere, journalister, Nasdaq Copenhagen A/S og andre opinionsdannere via en retvisende og effektiv information om Selskabets forhold.

Afholdelse af investor- og analytikermøder

Der afholdes jævnligt møder med investorer og analytikere. Disse møder omfatter såvel større investor- og analytikermøder som møder med enkelte aktionærer eller analytikere.

Alle møder og andre kontakter afvikles under respekt for reglerne i Værdipapirhandelsloven og Nasdaq Copenhagen A/S oplysningsforpligtelser.

I en periode på fire uger før planlagte offentliggørelser af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige selskabsmeddelelser belyser Jeudan ikke den markedsmæssige og økonomiske udvikling og stilling, og Selskabets ledelse tilstræber at undgå at holde investormøder og lignende. Tilsvarende vil Selskabet være tilbageholdende med hensyn til mødeaktiviteter i perioder, hvor der arbejdes med forhold, der kan resultere i beslutninger, der skal meddeles til offentligheden.

Kommunikation med aktionærer m.v.

Jeudans kommunikation med Selskabets aktionærer består blandt andet i udsendelse af offentliggjorte selskabsmeddelelser, pressemeddelelser samt årsrapporter og delårsrapporter. Herudover fremsendes samme information til øvrige interessenter, der blandt andet via Selskabets hjemmeside, har fremsat anmodning herom.

Website

Jeudan placerer al information, der offentliggøres som led i overholdelsen af Nasdaq Copenhagen A/S oplysningsforpligtigelser, på Selskabets website. Målet er at sikre alle lige og hurtig adgang til væsentlig information om Jeudan.

Spørgsmål rettet til IR-chefen tilstræbes besvaret inden for 24 timer.

Kontaktpersoner

Aktionærer, analytikere, presse, investorer, børsmæglerselskaber samt andre interessenter, der har spørgsmål vedrørende Jeudan, er velkomne til at kontakte:

Adm. direktør Per W. Hallgren, pwh@jeudan.dk
Direkte tlf.: +45 3947 9102

IR-chef, underdirektør Morten Aagaard, investor@jeudan.dk  
Direkte tlf.: +45 3947 9116, mobil +45 2449 8750

stuk i loft i en jeudan ejendom i kbh k

Investor

Tilmeld dig investorinformation

Som aktionær kan du via aktionærportalen få adgang til en lang række investorinformationer, herunder se din aktiebeholdning, vælge modtagelse af investor information samt tilmelde dig til generalforsamlingen eller afgive fuldmagt.

facade på nørre søgade 7

Investor

Delårsrapporter

Læs Jeudans offentliggjorte delårsrapporter fra 2009 til i dag.