Gå til hovedindhold

Persondatapolitik for Jeudan Parkering

Bil kører ned i jeudans parkeringshus på sankt annæ plads

Vi behandler – og passer på - dine persondata

Når du benytter dig af vores parkeringshuse, behandler vi dine persondata. Dette sker efter de til enhver tid gældende regler om persondata.

Du kan tilgå persondatapolitikken for parkering via QR-koder umiddelbart inden du kører ind i parkeringsanlægget samt ved betalingsautomaten.

Nedenfor kan du læse om formålet med vores behandling og dine rettigheder.

Korttidskunde

Er du korttidskunde (bruger vores parkeringshuse ved timebetaling), behandler vi dine persondata.

Vi behandler sædvanligvis dit registreringsnummer på bilen, som er tilknyttet din timebetaling. På den måde kan vores system identificere dig, når du kører ud af parkeringshuset. Registreringsnummeret bruges således som en unik identificering, som tilknyttes din parkering. Logningen lagres mhp. efterfølgende at kunne fremsende en kopi af kvitteringen ved forespørgsel. Personoplysningerne anvendes ikke til andre formål.

Registreringsnummeret logges ved ind- og udkørsel og slettes efter 18 måneder.

Abonnementskunde

Ved brug af vores abonnementsløsning i Jeudans parkeringsanlæg gør vi opmærksom på, at Jeudan behandler dine personoplysninger.

Vi behandler sædvanligvis dit navn (evt. firmanavn), adresse, registreringsnummer (som er identificerbart), e-mail og telefonnummer. Formålet er at tilsikre at du som kunde har adgang til Jeudans parkeringshuse og at kontrakten med dig kan opfyldes. Endvidere indhentes oplysninger for at kunne kontakte dig og opkræve tilgodehavender for dit brug af abonnementet.

Ved anvendelse af dit registreringsnummer (dvs. den nummerplade, som du har oplyst over for os) vil tidspunktet for din ind- og udkørsel blive registreret og logget ved passage ind og ud af parkeringsanlægget. Disse data anvendes ikke til andre formål end at give dig adgang. Formålet med behandlingen er således at opfylde dit ønske om at opnå adgang til parkeringshuset.

Ved ophør af din abonnementsaftale slettes dine data 18 måneder efter ophørsdagen, medmindre personoplysningerne er omfattet af bogføringslovens opbevaringspligt (fakturaer), eller hvis evt. tilgodehavender ikke er betalt, idet vi i sådanne tilfælde har behov for at opbevare personoplysninger i længere tid for at inddrive betalingskravet.

Dine rettigheder

Du er som den registrerede (kunde hos Jeudan) tillagt en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata.

Enhver henvendelse eller indsigelse vedrørende Jeudans behandling af dine personoplysninger kan rettes til info@jeudan.dk

Dine rettigheder er bl.a. følgende:

Indsigtsret

Du har som registreret ret til at få indsigt om og i givet fald hvilke personoplysninger, Jeudan opbevarer og behandler om dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Jeudan har indsamlet og behandlet dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Jeudan herom.

Berigtigelse

Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan du rette henvendelse til Jeudan med henblik på at få disse personoplysninger rettet, slettet, fuldstændiggjort eller blokeret.

Vi orienterer andre, der lovligt har modtaget dine personoplysninger, såfremt du anmoder os herom.

Sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ønsker du, at Jeudan sletter personoplysninger, bedes du rette henvendelse til Jeudan herom. Jeudan vil slette de pågældende personoplysninger uden unødig forsinkelse, såfremt betingelserne for sletning er opfyldt.

Begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Såfremt du anmoder os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, og betingelser herfor i øvrigt er opfyldt, vil vi fremover alene opbevare disse oplysninger, medmindre du afgiver samtykke til anden form for behandling, eller hvis oplysninger er nødvendige med henblik på at fastlægge eller forsvare et retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse 

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted, og hvis indsigelsen er berettiget, sletter Jeudan de påtalte personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre Jeudan ud fra lovlige hensyn og på baggrund af en rimelighedsvurdering fortsat kan behandle disse data.

Klage til Datatilsynet 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Jeudans behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse nærmere herom på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Du kan læse mere om vores retningslinjer for behandling af persondata på vores hjemmeside https://www.jeudan.dk/persondatapolitik/.

Dataansvarlig for ovenstående behandling:

Jeudan A/S

cvr-nr.: 14 24 60 45

Bredgade 30, 1260 København K

radiatorskjuler i ejendom

Ansvarlighed

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik har til formål at redegøre for Jeudans behandling af persondata samt skabe gennemsigtighed herom.

Søtorvet i København

Ansvarlighed

Ejendomsdrift med indbygget samfundssind

Hver dag er der mere end 100.000 mennesker, der besøger, arbejder, handler eller bor i en af Jeudans ejendomme. Som en af de større virksomheder i hovedstaden påtager vi os et samfundsmæssigt ansvar – og det er vores vision at skabe en langsigtet bæredygtig forretning til gavn for kunder, medarbejdere og ejere – og i sidste ende til gavn for hele samfundet.