Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Antonigade 3 og 9: To af Københavns ældste ejendomme

antonigade 3 og 9

Pouelsstræde, Lille Pilestræde, Antonistræde og Børstenbindergaden – kært barn har mange navne. Antonigade er en af Københavns ældste gader med en historie, som kan følges helt tilbage til omkring år 1400, hvor den udgjorde den vestlige ende af Grønnegade. I dag hedder den Antonigade, og ejendommene i nr. 3 og 9 giver et godt indblik i, hvordan gaden så ud i tidernes morgen.

De gamle ejendomme i den gamle gade

Antonigade 3 og 9 er gadens ældste ejendomme og samtidig de ældste i Købmager Kvarter. Selvom Købmager Kvarter, hvor Antonigade ligger, slap heldigt fra de to bybrande i 1728 og i 1795, findes der ikke mange ejendomme, som kan dateres så langt tilbage. Det skyldes, at mange ejendomme alligevel blev erstattet for at følge med de nye standarder.

Hele den sydlige del af Antonigade blev revet ned i 1897, hvor gaden skulle gøres bredere ligesom nye moderne ejendomme skulle opføres. Senere blev det også nordsidens tur og kun Antonigade 3 og 9 er blevet bevaret. Antonigade 3 er opført før år 1682, men blev dog forhøjet i 1713 og i 1733. Den er en af de få ejendommene i kvarteret, der er tilbage fra perioden før den store brand i 1728. Noget særligt er, at ejendommens østgavl i rødmalet bindingsværk og røde tavl i dag er synlig, eftersom nr. 5 blev revet ned i efterkrigsårene og der ikke blev opført noget nyt på grunden.

kontorejendom i  Antonigade 3 i København K

Slottet i Antonigade

I 1765 erhvervede arkitekten Hans Næss og tømrermester Jens Suhr to små bygninger og en have i Antonigade. De opførte her et syv fags grundmuret forhus med to sidehuse og et baghus – og det er den ejendom, Antonigade 9, der stadig står her i dag. Da ejendommen blev opført, var strædets øvrige ejendomme primært små bindingsværkshuse. Det nybyggede, arkitekttegnede hus med den rigt dekorerede facade og sine fire etager må dengang have taget sig majestætisk ud. Det blev da også i folkemunde omtalt som ”Slottet i Antonistræde”.

Hans Næss, der selv boede i ejendommen Antonigade 9 i 30 år, blev i sit arbejde som arkitekt stærkt påvirket af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardins stil. Jardin kom til Danmark i 1755 for at afløse Niels Eigtved som arkitekt på Frederikskirken i København, og han blev derudover professor ved det nyoprettede kunstakademi. Jardins virke i Danmark fik lange eftervirkninger, blandt andet gennem hans elev C.F. Harsdorff, som han sammen med førte klassicismen til gennembrud i Danmark. Antonigade 9 er et eksempel på en klassicistisk bygning, hvor detaljerne og udsmykningen er specielt forfinede med inspiration fra Jardin.

Antonigade 9

Antoniterklostret - fra Præstø til København K

Gadens navn kommer af, at Antoniterklostret i Præstø ejede en gård i gaden. Da Atoniterklostret solgte ejendommen i 1531, hed gaden Lille Pilestræde, men i 1572 skiftede man så navnet til Antonistræde. Dét navn blev senere – nærmere bestemt i 1901 - til Antonigade. Antonitere er en katolsk munkeorden opkaldt efter den hellige Antonius. Ordenen blev grundlagt i Frankrig i 1095 og blev anerkendt af paven i 1297. I Danmark havde antoniterne klostre i henholdsvis Mårkær i Sydslesvig og i Præstø – de blev begge ophævet ved Reformationens indførelse. 

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.