Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Lille Strandstræde 6

Imellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads løber Lille Strandstræde. En gade, der med sit krogede forløb adskiller sig fra de omkringliggende retvinklede gader.

lille strandstræde

Lille Strandstræde 6 ligger på gadens østside tæt på Nyhavn. Ejendommens forhus har en elegant og stram gadefacade, som er en integreret del af gadens fortættede udtryk. Men vil man finde ejendommens ældste hus, så må man ind i gården.

Én ejendom, flere huse

Ejendommen Lille Strandstræde 6 omfatter et forhus med sidehus, et hermed sammenbygget baghus og en tilbygning til det baghus. Forhus, sidehus og baghus omkranser den første gård og baghusets tilbygning ligger i den bagerste gård. Opførelsesårene for ejendommens huse spænder ud over tre forskellige århundreder. Ejendommens ældste eksisterede bygning er baghuset – et stort bindingsværkspakhus, som adskiller for- og baggård. Pakhuset er formentlig bygget omkring år 1680, kort tid efter Nyhavns anlæggelse. For-og sidehuset blev opført i 1769 med kælder og tre etager for legationsråd Honoré Antoine Mossois de Verrayon. Få år før opførelsen af ejendommen i Lille Strandstræde var Verrayon blevet fyret fra sit diplomatarbejde, som bestod i at varetage de fransk-danske handelsforbindelser. Han beholdt dog sin titel som legationsråd. Han skulle nu indrette sig som handelsmand og til det var placeringen i Lille Strandstræde perfekt.

lejemål i lille strandstræde

Klassicismen kommer til Danmark

Arkitekten bag for- og sidehus er formentlig Nicolas-Henri Jardin. Han var en fransk arkitekt, som kom til Danmark i 1755 for at lede byggeriet af Frederikskirken. Denne opgave overtog han efter arkitekten Niels Eigtved, som døde i 1754. Niels Eigtved var arkitekten bag planlægningen af Frederiksstaden, og han ledede samtidig byggeriet af Frederikskirken. Efter Eigtveds død måtte der en ny arkitekt til at fuldføre denne opgave, og valget faldt på den franske arkitekt Jardin, inden Ferdinand Meldahl overtog i midten af 1800-tallet.

Nicolas-Henri Jardin endte med at blive en af 1760’ernes førende arkitekter i Danmark og han introducerede landet til klassicismens arkitektur. Stilen er præget af græske og romerske elementer, hvor pilastre, søjler, buer over vinduerne og symmetrisk udsmykning omkring gavlene pryder bygningsværkerne.  Ejendommen i Lille Strandstræde 6 er et eksempel herpå.

Store strandsstræde set fra Kongens Nytorv i starten af 1900-tallet ca 1906
erhvervslejemål i Lille strandstræde 6

De små gader bag Nyhavn

Fordi Strandstræderne stammer fra det gamle vejforløb, er gaderne i dag en undtagelse i forhold til den generelt retvinklede gadenet i området.

Strandstræderne

I slutningen af 1500-tallet lå der haver og mindre huse langs den senere Bredgade og ved Strandstræderne. Dette område kaldtes ”Forstaden udenfor Østerport” – indtil 1600-tallet lå Østerport nemlig ved vore dages Kongens Nytorv. Udenfor det gamle Østerport gik en vej nordpå langs kysten, og Lille og Store Strandstræde er rester af dette vejforløb. Vejforløbet lå oprindeligt ud til Stranden og var en decideret landevej, indtil Nyhavn og Kongens Nytorv blev anlagt i 1670’erne. Fordi Strandstræderne stammer fra det gamle vejforløb, er gaderne i dag en undtagelse i forhold til den generelt retvinklede gadenet i området. Arbejdet med at udgrave Nyhavn startede i 1671, og i 1673 blev vandet lukket ind i den nye kanal. Grundene i Nyhavn blev solgt til købmænd, skippere og lignende, og omkring år 1700 var de fleste grunde solgt og under bebyggelse. Opførelsen af pakhuset er altså sket nogenlunde samtidig med de første byggerier i Nyhavn.

Forhusets smukke gadefacade er grundmuret i gule, filtsede tegl. I det sydlige yderfag er en portgennemkørsel, og herover er en halvrund blænding. I overfacaden er hvert vindue placeret i en fordybning, og vinduerne på den markant højere 1. etage er yderligere fremhævet med overliggende halvcirkelslag. Til gården er forhuset i bindingsværk i svenskrødt tømmer og pudsede gule tavl. Farveholdningen på forhusets gårdside er den samme som pakhusets farveholdning.

I Jeudan har vi en forkærlighed for byens historiske ejendomme. Bygningerne byder nemlig på unikke fortællinger og giver byen særpræg og sjæl. Selvom vi går op i mursten, glemmer vi aldrig, at de kun er til for at skabe rammerne om moderne, levende mennesker. Og vi dvæler gerne ved byens fortid - for at være en del af dens fremtid. 

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.