Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Danneskiold-Samsøes Allé 41

Vidste du, at Holmen i næsten 200 år var Danmarks største arbejdsplads? Et lukket militært område, hvor flådens ansatte og familier boede.

ejendom på Danneskiold-Samsøes Allé 41 i københavn

Med Danneskiold-Samsøes Allé som hovedakse danner en samling af tidligere militære værksteds- og magasinbygninger et særligt miljø på Holmen, som denne ejendom er en væsentlig del af.

Soldaternes foretrukne tøjbutik

Ejendommen med adressen Danneskiold-Samsøes Allé 41 blev opført som flådens beklædningsmagasin i 1888-1889 af arkitekten C. T. Andersen. Den tidligere funktion som beklædningsmagasin er ikke blot en historie, som kan fortælles – den kan også ses.

Soldaternes lange ventetid på tøj og materiel har sat sine spor på bygningens ydre. Dengang bygningen blev anvendt som flådens beklædningsmagasin, blev den lange ventetid på at få udleveret sit tøj brugt på at ridse i bygningens mursten. I dag kan man stadig se soldaters navne, årstal og navnene på de skibe de var påmønstret. Murstenene vidner om det liv, der har været omkring Beklædningsmagasinet, mens det har været i brug.

soldaternes rids i muren ved danneskiold-samsøe alle
navne ridset i muren ved beklædningsmagasinet

Soldaternes varetegn

Navne, årstal og skibe. Soldaternes signaturer findes stadig i murene.

Professionel bygning med dekorative elementer

Ejendommen er et eksempel på den nedtonede historicisme, der kendetegner industrielle bygninger opført i sidste del af 1800-tallet. Facadens udtryk og materialer afspejler bygningens status som magasinbygning. At bygningen er opført som en bygning med et professionelt formål ses i fraværet af påsatte dekorative elementer. Bygningens udtryk er i stedet skabt med fremhævelsen af murværkets geometriske mønstre.

Holmen – en by i byen

Holmen var i mere end 300 år den danske flådes hovedbase. Her ved indsejlingen til København blev flådens materiel fremstillet, repareret, vedligeholdt og opbevaret.

"Holmen" er en fællesbetegnelse, der dækker Gammelholm, Nyholm, Frederiksholm, Dokøen, Arsenaløen, Bodenhoffs Plads og dokken på Christianshavn. På dette område fandtes værftsbygninger, maskinhaller og smedjer foruden kaserneanlæg, administrationsbygninger samt boliger, skoler, hospitaler mv. til de mange ansatte og deres familier. Holmen var en by i byen.

Fra militært til entreprenant område

I 1992 blev store dele af Holmen nedlagt som militært område, og offentligheden fik adgang til den ”lukkede by”. I 1990’erne ophørte ligeledes Beklædningsmagasinets anvendelse som den danske flådes materielmagasin. Derefter gennemgik bygningen en større indvendig ombygning, hvorefter den blev benyttet som tegnestue for Arkitektskolens studerende. I dag holder konsulentvirksomheden Rainmaking til i ejendommen. 

Området rummer i dag både boliger, mindre erhverv og uddannelses- og kulturinstitutioner. På trods af at miljøet på Holmen har ændret sig markant siden 1990’erne, er historien om områdets tidligere anvendelse stadig nærværende. Beklædningsmagasinet bidrager sammen med de omkringliggende bygninger til at tydeliggøre Holmens fortid som den danske flådes administrative centrum.

  • Holmen. (s.d.). Slots- og Kulturstyrelsen. Lokaliseret d. 25.08.2022 på https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=3099668 

  • Flådestation Holmen. (s.d.). Dansk Kulturarv. Lokaliseret d. 25.08.2022 på https://www.danskkulturarv.dk/ks/fl%C3%A5destation-holmen/

  • Nørby, Søren. & Seerup, Jakob. (2014). Den danske flåde 1850-1943: som fotograferne så den.

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.