Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Fiolstræde 12

Der har altid været tradition for, at butikker indenfor samme erhverv har samlet sig i en gade, og Fiolstræde har historisk været en gade for boghandlere og antikvariater. Mange mennesker kender måske ejendommen Fiolstræde 12, fordi den i mange år har huset Paludans Bogcafe – en funktion som passer perfekt ind i Fiolstrædes og Latinerkvarterets fortælling.

Blå bygning på Fiolstræde

Da København fik et Latinerkvarter

Ejendommen Fiolstræde 12 ligger lige overfor det gamle universitetsbibliotek – en markant bygning, som sætter sit klare præg på gaden. Inden denne biblioteksbygning blev opført i 1857-1861, har universitets bogsamling været placeret flere forskellige steder i indre by. Gennem tiden har den af flere omgange haft hjemme omkring Frue Plads og universitetsbiblioteket har derfor en relation til området omkring Fiolstræde, som rækker mange år tilbage.

Gadens mangeårige relation til universitetets og bøgernes verden tager i høj grad sit udspring i tiden efter reformationen. Efter reformationen ændredes Fiolstrædes profil og atmosfære, og det var her København fik et Latinerkvarter.

Sort/hvid stemningsbillede Fiolstræde/Nørre Voldgade 1910

I middelalderen bestod bebyggelsen i Fiolstræde af en række gårde med haver, hvoraf flere gårde fungerede som embedsboliger tilhørende Vor Frue Kirke. Efter reformationen i starten af 1500-tallet skete der forskellige ændringer i Fiolstræde. Gaden blev forlænget og ført gennem til Vor Frue Kirkegård, men den mest betydningsfulde ændring blev igangsat, da Københavns universitet overtog bispegården og flere af gadens øvrige gamle gårde blev erstattet med nye anselige professorgårde. Området omkring Fiolstræde udviklede sig langsomt til et rigtig ”studenterkvarter” – det man også ville kalde et latinerkvarter.

Latinerkvarteret er dog ikke et Københavnerfænomen. Andre byer, såsom London, Paris og Århus, som også har et gammelt universitet, har også et latinerområde. Man kalder det sådan, fordi ”det lærde sprog” var et sprog, man til hverdag kunne høre i områderne.

Ejendommens udtryk

Fiolstræde 12 blev sammen med nummer 14 opført i 1837-39 af tømrermester M.S. Holm, oprindeligt som to ejendomme på fire fag. I det ydre står bygningen gennemgående som ved opførelsen, dog er underfacaden og etagen kraftigt ændret.

Fiolstræde 12-14 afspejler det tidlige 1800-tals borgerlige etagebyggeri.

Ejendommen ligger som en integreret del af husrækken, der består af lignende bygninger fra samme periode. Forhusenes facadekomposition og materialeholdning gør at de indgår som en harmonisk del af det historisk fortættede gadebillede. Fiolstræde 12-14 afspejler det tidlige 1800-tals borgerlige etagebyggeri. Senklassicismen eller emperiestilen, som denne bygning hører til, vandt indpas som ideal i takt med borgerskabets stigende indflydelse, og kom som stilart til at præge de bygninger, der blev opført i anden halvdel af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet.

Facaden har en sikker proportionering, der kommer til udtryk i den enkle og nøgterne udtryk med vinduernes regelmæssige takt og i de to enkle kordongesimser under hhv. førstesalens og andensalens vinduer. Det er også kendetegnende for perioden, at der er en klar kontrast mellem den repræsentative, harmoniske facade og den mere funktionelt betingede gårdside, der fremstår enkel, pudset og malet med den profilerede gesims som eneste dekoration.

F. Paludan-Müller

Forfatteren Frederik Paludan-Müller boede her i ejendommen fra 1855-1856. Paludan-Müller studerede jura, men vidste allerede fra start af, at han hellere ville være forfatter. Han fik sin poetiske debut i 1832 med bogen ”Fire fædrelandske romancer”, og da han i 1835 blev juridisk kandidat, var han allerede et etableret navn i den danske litterære verden.

Versromanen ”Adam Homo” betragtes som et hovedværk i Paludan-Müllers forfatterskab, og det er i dag det værk, han hovedsageligt bliver husket for. Hovedpersonen Adam Homo lever et liv, hvor det er de udvendige ambitioner, der fylder, og hvor han til gengæld svigter i de menneskelige relationer.

Blå bygning på Fiolstræde
Blå bygning på Fiolstræde

Paludan-Müllers forfatterskab

Versromanen ”Adam Homo” betragtes som et hovedværk i Paludan-Müllers forfatterskab, og det er i dag det værk, han hovedsageligt bliver husket for. Hovedpersonen Adam Homo lever et liv, hvor det er de udvendige ambitioner, der fylder, og hvor han til gengæld svigter i de menneskelige relationer.

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.