Gå til hovedindhold

Ejendomshistorie

Fiolstræde 28

Ejendommen Fiolstræde 28 ligger midt mellem Nørreport station og Vor Frue Kirke. Placeringen så tæt på kirken har ikke været uden betydning for ejendommens historie. I 1711 blev det nemlig besluttet, at der pga. pestepidemien skulle anlægges en hjælpekirkegård tilhørende Vor Frue Kirke – den kom til at ligge på netop det areal, der i dag udgør ejendommens baggård.

Fiolstræde set fra Nørreport

Pestkirkegården ”Linden”

Kirkegården fik navnet ”Linden”, fordi der forinden lå en krohave med det navn. Grunden, hvor ”Linden” blev anlagt, udgør i dag baggården og det fælles areal i midten af karréen mellem Rosengården, Fiolstræde, Peder Huitfeldts stræde og Krystalgade – altså den karré som ejendommen Fiolstræde 28 er en del af. Kirkegården blev indviet d. 13. august 1711, og allerede samme eftermiddag blev det første lig begravet.

Gravpladsen var i brug, indtil myndighederne i 1760 besluttede at anlægge en stor fælles hjælpekirkegård for alle byens kirker. Den kom til at ligge på Nørrebro, som på dette tidspunkt var en næsten mennesketom forstad. Det er den kirkegård, vi i dag fortsat kender som Assistens Kirkegård.

Fiolstræde set fra Nørreport
Fiolstræde set fra Nørreport

Vor Frue Kirke

Baggrunden, for at der skulle anlægges en hjælpekirkegård i Fiolstræde, var, at København i 1711 blev ramt af en ny pestepidemi, den såkaldte Engelske Sved. I løbet af få måneder døde mere end 20.000 mennesker, og det skabte et pladsproblem på byens kirkegårde. Der blev derfor anlagt fem hjælpekirkegårde i København, hvoraf en af dem hørte til Vor Frue Kirke og havde indgang fra Fiolstræde.

”Gadens navn var Fiolstræde”

I erindringsbogen ”Københavner med K” fortæller Else Bierrings, som i sin barndom boede i ejendommen Fiolstræde 28, om sin opvækst i tyvernes Fiolstræde. Hun indleder bogen med følgende beskrivelse af gaden:

Gaden var gammel – vel en af de ældste i København. Yndefuldt bugtede den sig, følgende ældgamle forlængst nedlagt haveskel, fra Nørrevold mod byens kerne, gled ind under Holbergs kastanies enorme krone og fortsatte derefter med Universitetspladsen og Frue Kirke på den ene side og Metropolitanskolen på den anden, til den endte ved Skindergade.
Gadens navn var Fiolstræde
”. (Se kilder)

Den tidligere beboer i Fiolstræde 28 har ret i, at Fiolstræde er en ældgammel gade. Men som hun kommer ind på andre steder i bogen, så har den faktisk ikke altid heddet Fiolstræde. Gaden startede med i 1400-tallet at blive kaldt ”Strædet, der løber til kantorens port”. Den kom så senere til dels at hedde ”Store Violstræde” og ”Lille Violstræde”. Som det er sket med mange andre navne, er ”Viol” med tiden blevet til ”Fiol” – og det har holdt ved.

De nye bygninger efter bombardementet

Ejendommen Fiolstræde 28 indgår som en del af gadens sammenhængende husrække, hvor bygninger fra samme periode ligger side om side. Fiolstrædes bebyggelse stammer hovedsageligt fra årene efter det engelske bombardement i 1807, hvor store dele af latinerkvarteret blev ødelagt.

Fiolstrædes bebyggelse stammer hovedsageligt fra årene efter det engelske bombardement i 1807, hvor store dele af latinerkvarteret blev ødelagt.

Fiolstræde 28 er et otte fag langt forhus med kælder og fire etager. Ejendommen blev opført i 1814 for snedkermester H. Gødner. Den er et eksempel på den nedtonede klassicisme, der prægede de Københavnske borgerhuse i tiden efter Københavns brand i 1795 og englændernes bombardement i 1807. Regelsættet for det nye byggeri blev udarbejdet af stadsbygmester Peter Meyn og stadskonduktør J. H. Rawert umiddelbart efter branden, og det blev stort set fulgt i årtier herefter.

udlejningsejendom på store strandstræde i københavn k

Ejendomme

Hvilken historie skal du eller din virksomhed bygge videre på?

Find dit drømmekontor, butikslejemål eller nye hjem hos os. Udfyld dine søgekriterier og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.