Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Årsregnskab 2022

Med årsregnskabet for 2022 kan Jeudan fremlægge et resultat før skat på DKK 4,3 mia. og vækst i EBIT på 13%. Her kan du læse mere om årets gang og se billeder – og downloade årsrapport og ansvarlighedsrapport for 2022.

Jeudan købte ejendom i indre by i 2022

Jeudan kan med årsregnskabet for 2022 fremlægge et tilfredsstillende årsregnskab med fremgang i indtjeningen og et driftsresultat (EBIT) på DKK 990 mio., svarende til en vækst på 13 %. Fokus rettet mod ejendomsinvesteringer i København og på Frederiksberg, betjening af kunder med gode, fleksible kontraktvilkår og en forsigtig finansieringsstrategi med fast rente på 70-90 % af realkreditfinansieringen er alt sammen elementer, der har betydning for årets resultat.

En robust virksomhed i en usikker tid

Hvis man troede, at alt var godt, nu hvor pandemi og nedlukninger var bag os, så blev 2022 noget af en opvågning. Året bød på turbulente markeder, krig i Europa, inflation, rentestigninger og udefrakommende trusler om både forsyningsknaphed, krise og samfundsøkonomisk lavkonjunktur. I Jeudan har særligt fokus på fortsat at møde kundernes behov for både stabilitet og fleksibilitet - også i den tid, der kommer - været en høj prioritering.

"At centralt beliggende kontorlokaler, gode parkeringsmuligheder og fleksible kontrakter uden binding og muligheder for at skalere både op og ned i areal, stadig står højt på kundernes ønskeliste kommer til udtryk i Jeudans udlejningsprocent for året på 97,7. Læg hertil at en større del af udlejningerne i 2022 først får økonomisk effekt i 2023, hvilket bidrager yderligere til Jeudans robusthed. En robusthed, som vi i øvrigt også erfarer, at kunderne efterspørger i et marked med stigende usikkerhed,” siger adm. direktør i Jeudan, Per W. Hallgren og fortsætter: "At fremtidsudsigterne generelt er tåget, stiller krav til vores organisation. Vi skal endnu tættere på kunderne, optimere processerne og ud og fortælle potentielle kunder om, at de i Jeudan får en stabil samarbejdspartner, som kan imødekomme deres behov nu – og i fremtiden.”

Læs selskabsmeddelelsen

Se årets resultater i Jeudan 2022-rapporter.

Jeudan ejendom i indre  by

Highlights fra året, der gik

  • Et tilfredsstillende årsregnskab: Fremgang i indtjeningen og et driftsresultat (EBIT) på DKK 990 mio., svarende til en vækst på 13 %. Trods et stigende renteniveau vokser det primære resultat (EBVAT) med 6 %. Dagsværdiregulering af såvel gældsforpligtelserne med DKK 3,0 mia. og ejendomsværdierne med DKK 0,5 mia. medfører et resultat før skat på DKK 4,3 mia.

  • Fortsat høj udlejningsprocent: At centralt beliggende kontorlokaler og fleksible kontrakter uden binding står højt på kundernes ønskeliste kommer til udtryk i Jeudans udlejningsprocent for året på 97,7%.

  • Fokus på velbeliggende ejendomme i København: 2022 blev også året, hvor Jeudan, i tråd med strategien om opkøb af velbeliggende ejendomme i det centrale København, udvidede porteføljen med 33.000 m² kontor- og detailejendomme. Jeudan købte i 2022 fire ejendomme i København for ca. DKK 2,4 mia.

  • Et nyt branchefællesskab: Jeudan var blandt initiativtagerne til et nyt branchefællesskab under Dansk Industri, DI Ejendom. Ejendomsbranchen står i de kommende år over for en række større udfordringer, herunder behovet for en bredere politisk dialog og den grønne omstilling, og hvis der skal ske en forandring, er der behov for nytænkning fra andre brancher og for tværgående samarbejde.

Prisen for årets velkomst
Prisen for året cykelinitiativ

Et år med priser

I 2022 blev Female Founders House i Bredgade 45 hædret med prisen for "Årets Velkomst" af Estate Media. Jeudan blev også tildelt “Årets Cykelinitiativpris” af DI Transport og Cyklistforbundet for indsatsen med at erstatte biler med cykler.

Fortsat fokus på kerneforretningen

For 2023 ser Jeudan hen mod et resultat før renter (EBIT) i niveauet DKK 1.050-1.125 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 2 mia. Med udgangspunkt i renteniveauet primo 2023, og hvor ca. 75 % af gælden er med fast rente i gennemsnitligt ca. 11 år, forventes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 675-750 mio.

Jeudan træder ind i det nye år med et skarpt fokus på kerneforretningen, et blik for de samfundsøkonomiske udviklinger og et fortsat højt serviceniveau, så eksisterende kunder fastholdes og nye tiltrækkes.

125 års erfaring med at levere trygge rammer

2023 er også året, hvor Jeudan kan fejre 125 års erfaring med at levere smukke og trygge rammer til københavnerne. Rejsen startede i 1898, hvor Carl Udsen lagde de første byggesten til Jeudan i Valby. I dag ejer Jeudan ca. 1 mio. kvadratmeter primært beliggende i København og på Frederiksberg.

Jeudans første ejendom er Møllegården i Valby
Bredgade 30 i København K, hvor Jeudan nu har kontor

Fra Valby til Bredgade

På det store billede fra 1902 toner Jeudans allerførste ejendom, Møllegården i Valby, frem bag træerne. Tre håndværkere var initiativtagere til byggeriet, hvoraf den ene var Carl Udsen. Nu mere end 100 år senere har Jeudan hovedsæde i Bredgade med mere end 600 ansatte.

Jeudan-medarbejder på cykel i Frederikstaden i København

Ansvarlighed

Ansvarlighedsrapport 2022

Jeudan ønsker at værne om København og skabe en langsigtet bæredygtig og rentabel forretning til gavn for kunder, medarbejdere og ejere – og i sidste ende til gavn for hele samfundet. Ønsket er at skabe øget transparens i forhold til Jeudans drift og udvikling. Bliv klogere på Jeudans arbejde med ansvarlighed i 2022.