Gå til hovedindhold

Cases

Risikominimering af leverandørsamarbejder

Sådan skaber vi bedre overblik over godkendte partnere.

Medarbejdere i Jeudan

Jeudans afdeling for Indkøb har fået endnu en vigtig arbejdsopgave i 2022. Her er der blevet taget initiativer for at skabe bedre overblik over Jeudans leverandørsamarbejder og sikre, at det er nemt for Jeudans medarbejdere at finde en godkendt samarbejdspartner.

En samlet indsats giver større sammenhæng

I fremtiden kommer Jeudans indkøbsafdeling til at overtage opgaven med godkendelse og oprettelse af nye leverandører. Jeudans leverandører dækker over både entreprenører, rådgivere og leverandører af varer og services. Tidligere har godkendelsesprocessen været bredt forankret i organisationen, men for at skabe en mere struktureret og sikker tilgang til opgaven, er processen nu samlet i én afdeling. Formålet er at sikre, at Jeudan altid samarbejder med de rigtige og godkendte leverandører.

”Ved at stille krav til leverandørerne om at tilslutte sig Jeudans adfærdskodeks, får vi synliggjort og understreget vores forventninger og krav overfor alle vores samarbejdspartnere. Det giver klarhed for vores samarbejdspartnere, et solidt fundament for Jeudan og tryghed for Jeudans medarbejdere og i sidste ende kunder”, fortæller Tore Jensen, Indkøbs- & Logistikchef hos Jeudan.

Vi vil sikre, at man som Jeudan-medarbejder nemt kan få en samlet og overskuelig adgang til vores portefølje af godkendte leverandører. Og som altid, kommer vi til at lave gentagende opfølgning på vores leverandørsamarbejder – verdenen kan jo ændre sig løbende.

Medarbejdere ved skrivebord i Jeudan

Et stort ønske fra medarbejdere

Udover risikominimering i forhold til valg af leverandører kommer strukturændringen i Jeudan også til at gøre det nemmere for Jeudans medarbejdere, fortsætter Tore Jensen: Og det er netop medarbejdernes ønske om nemmere adgang, der har været en stor drivkraft i strukturændringen. Fremadrettet får de glæde af en helt overskuelig liste over de godkendte leverandører, som de tryg og sikkert kan benytte, fordi alle på listen vil være screenet og godkendte af Indkøb.

Omstrukturering og ekspertansættelse

I Ansvarlighedsrapporten for 2021 barslede Jeudan med tanken om en intern uddannelse i leverandørsamarbejder for alle medarbejdere. Her er det dog blevet besluttet at der skal gøres endnu mere. Og det ved at samle indsatsen i Indkøb og hive ekspertkræfter ind udefra. Pr. oktober 2022 er Freya Wennewold, Master i Logistics and Supply Chain Management, startet i Indkøb, hvor hun specifikt skal arbejde med valideringen af Jeudans leverandører.

Det er intentionen, at leverandørerne i højere grad skal kunne mærke en entydig kommunikation fra Jeudan omkring forventninger, ønsker og behov, og hvad man som leverandør derfor skal kunne leve op til. I det hele taget er det målet at Jeudan skal være en proaktiv samarbejdspartner, der kommunikerer klart og tydeligt – og derigennem skaber stærke relationer til de rigtige leverandører.

Vi kommer løbende til at informere internt og fylde på med uddannelse og træning, så alle medarbejdere bliver oplært i hvordan vi i Jeudan ønsker at samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere. Som noget nyt ligger ansvaret for valideringen af vores leverandører nu i Indkøb – og sætter de først et navn på listen over godkendte leverandører, så kan alle medarbejdere være trygge ved at benytte dem.

Hver dag skal være lidt bedre end i går

I Jeudan arbejder alle medarbejdere for at gøre alting endnu bedre. Det handler altid om kunderne, og om at imødekomme deres forventninger. I leverandørsamarbejdet lægges der særlig vægt på kun at vælge leverandører, der matcher den måde at drive forretning på – for på den måde at kunne levere på det, som kunderne forventer af Jeudan. Det er bl.a. også derfor, at der i 2022 er udarbejdet et helt nyt adfærdskodeks, som alle eksisterende – og nye – leverandører skal kunne leve op til for at blive en godkendt Jeudan-leverandør.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.