Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Vores ansvarlige relationer

jeudan håndværkere, vicedirektør signe og en kunde ude ved ejendom

Ordentlighed hele vejen igennem

I Jeudan udfører vi alle vores aktiviteter ordentligt, professionelt og uafhængigt af forhold, som tilgodeser private interesser. Vi yder løbende en indsats for, at også vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører bevarer den samme professionalisme og uafhængighed.

Efter alle gældende love og regler

Udover vores kerneforretning med at bevare og vedligeholde vores fælles kulturarv og skabe nye oplevelser i København, bidrager vi også direkte til samfundet i form af skatter og afgifter. For os er det en selvfølge, at vi betaler vores skatter og afgifter efter alle gældende love og regler, og intentionerne heri. Vi betaler dem faktisk med glæde. Og vi tager afstand fra enhver form for korruption eller aggressiv skatteplanlægning.

Transparens og klare linjer

En af bevæggrundene for alt vores ESG-arbejde, er, at vi gerne vil skabe øget transparens i forhold til Jeudans drift og udvikling. Hvordan arbejder vi, hvordan ser vores værdikæde ud, og hvor kan vi sætte ind for at blive endnu bedre? Vi har intensiveret vores arbejde med at skabe og opretholde ansvarlige relationer og arbejder koncentreret på at minimere de risici, vi kan møde i vores samarbejdsforhold.

Fokus på økonomiske forhold

En særlig risiko i en branche som vores, er desværre sager om bestikkelse fra kunder, samarbejdspartnere eller leverandører. Det er en risiko, som vi tager meget seriøst, og som vi derfor arbejder hårdt på at få udraderet. Vi har en tydeligt defineret korruptionspolitik, der ligger offentligt tilgængeligt her på jeudan.dk, som alle nye medarbejdere får en grundig gennemgang af, og som vi reviderer årligt.

Jeudan følger relevante regler og god praksis, som er rettet mod korruption. Bestikkelse og returkommission accepteres ikke og tilbydes ikke i nogen form og under nogen omstændigheder.

Fokus på mennesker og miljø

En anden risiko, som vi er meget opmærksomme på, er, at vores mange leverandører og underleverandører også påvirker miljø og mennesker, når de udfører opgaver for os. Vi bærer også en del af ansvaret for det, der sker længere ude i vores værdikæde.

En større ESG-analyse af forholdene hos vores leverandører har resulteret i en opdatering af vores adfærdskodeks (Code of Conduct), så det nu også indeholder de minimumskrav, som vi kræver, at leverandører og samarbejdspartnere skal efterleve. Derudover har vi indført særlige godkendelsesprocedurer for nye leverandører, opdateret interne retningslinjer og skabt en særlig intern uddannelse, så alle relevante medarbejdere er godt klædt på til at kunne håndtere de udfordringer, der kan opstå i vores leverandørforhold.

Du kan læse mere i vores ansvarlighedsrapporter, og se alle Jeudans politikker her.

flot port med udsmykning i københavn k

Om Jeudan

Leverandørsamarbejde

Vi er meget opmærksomme på, at vores mange leverandører og underleverandører også påvirker miljø og mennesker, når de udfører opgaver for os.

smukt udendørs ur på oslo plads

Om Jeudan

Politikker

I Jeudan har vi en række politikker for, hvordan vi handler i forhold til for eksempel vores arbejdsmiljø, samfundsansvar med videre.