Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Politikker

I Jeudan har vi en række politikker for, hvordan vi handler i forhold til for eksempel vores arbejdsmiljø, samfundsansvar med videre. Se vores politikker herunder.

facade på snaregade 12-14 i københavn k
trægitter i udlejningsejendom

Ansvarlighed

Politik for samfundsansvar

Vores politik for samfundsansvar har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans samfundsansvar. Politikken redegør for Jeudans rolle som virksomhed og arbejdsgiver ud fra et samfundsperspektiv.

håndværker på arbejde

Ansvarlighed

Arbejdsmiljøpolitik

Vores arbejdsmiljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer i Jeudan inden for arbejdsmiljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

ejendomme ved nørreport ejet af jeudan

Ansvarlighed

Politik for modarbejdelse af hvidvask

Vores politik for modarbejdelse af hvidvask har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans indsats mod hvidvask. Herunder har politikken til formål at redegøre for Jeudans overordnede mål for forebyggelse af hvidvask samt Jeudans forpligtelser i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter ”hvidvaskloven”).

ejendomsudlejning ved søtorvet i københavn

Ansvarlighed

Indkøbspolitik

Vores indkøbspolitik har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans overordnede politikker ved indkøb af varer og tjenesteydelser hos tredjemand.

facade på jeudan ejendom på bredgade 45 til udlejning

Ansvarlighed

Miljøpolitik

Vores miljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans handlinger, dispositioner og tiltag på miljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

taget på tietgens hus

Ansvarlighed

Politik for modarbejdelse af korruption

Vores politik for modarbejdelse af korruption har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for de handlinger og dispositioner, som Jeudan foretager med henblik på at modarbejde korruption samt at skabe gennemsigtighed herom. Herunder indeholder politikken konkrete principper og betingelser for gavedispositioner i Jeudan og i relation til dennes medkontrahenter.

udsigt over københavn fra tietgens hus

Ansvarlighed

Mangfoldighedspolitik

Vores mangfoldighedspolitik har til formål at skitsere rammerne og principperne for Jeudans syn på og inddragelse af mangfoldigheden i Jeudans virksomhedsdrift.

taget på jeudans udlejningsejendom i københavn k

Ansvarlighed

Skattepolitik

Vores skattepolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer for Jeudans anvendelse af gældende skatte- og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed herom.

radiatorskjuler i ejendom

Ansvarlighed

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik har til formål at redegøre for Jeudans behandling af persondata samt skabe gennemsigtighed herom.

udsigt fra højbro plads 21 udlejningsejendom hos jeudan

Ansvarlighed

Politik for dataetik

Vores politik for dataetik indeholder retningslinjer for, hvad der etisk og moralsk ligger til grund for Jeudans behandling af data.

bil kører i jeudans parkeringshus på sankt annæ plads

Ansvarlighed

Persondatapolitik for Jeudan Parkering

Vores persondatapolitik har til formål at redegøre for Jeudan Parkerings behandling af persondata samt skabe gennemsigtighed herom.