Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Klima-, energi- og miljøpolitik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et særligt ansvar for at bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet.

grønne omgivelser i kontordomicilet på Frydenlund

Nærværende klima-, energi- og miljøpolitik har til formål at skitsere de over-ordnede rammer og ambitioner for Jeudans handlinger, dispositioner og tiltag på klima-, energi- og miljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et særligt ansvar for at bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet.

Som led i dette samfundsansvar agter Jeudan at føre en ambitiøs og målrettet klima-, energi- og miljøpolitik, idet Jeudan ønsker at være ambitiøs med hensyn til at reducere de direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, når der vedligeholdes og indrettes i bygningerne og arbejdes med transport-, energi- og ressourceforbrug.

Jeudan ønsker at yde en betydelig indsats for, at medarbejdere, leverandører og andre aktører bærer samme ambitiøse og målrettede indstilling med sig i sin adfærd og handlinger.

Det er således Jeudans ambition at bidrage til et mere klima-, energi-, og miljøvenligt samfund.

Rammer og ambitioner

Jeudans arbejde på klima, energi- og miljøområdet er fokuseret på handling og systematik, herunder arbejder Jeudan ud fra følgende rammer og tiltag:

Bæredygtighed
Jeudan ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund.

Jeudan vil gennemføre ændringer og økonomisk bæredygtige investeringer, der reducerer Jeudans og Jeudans kunders forbrug af ressourcer og øvrige belastninger på klima-, energi- og miljøområdet, og Jeudan ønsker at vedligeholde de processer og systemer, som er med til at støtte op omkring disse initiativer.

Forurening og negativ påvirkning af miljøet
Jeudan forpligter sig til at iværksætte tiltag med henblik på at beskytte miljøet mod unødvendig forurening og anden unødvendig negativ påvirkning af miljø og klima fra Jeudans virke.

Investeringer og progressiv udvikling
Jeudan har vedtaget opdaterede planer og målsætninger for investeringer i klima-, energi- og miljøområdet, der understøtter en progressiv udvikling af resultater inden for områderne.

Adfærd i arbejdstiden
Jeudan tilrettelægger initiativer således, at Jeudans medarbejdere i arbejdstiden motiveres til klima-, energi- og miljøvenlig adfærd.

Indkøb af varer og tjenesteydelser
Jeudan arbejder for at inddrage miljø-, energi- og klimaaspekter i indkøb af varer og tjenesteydelser.

Gennemsigtighed
Jeudan synliggør arbejdet med klima, energi og miljø gennem rapportering og anden kommunikation med henblik på at skabe gennemsigtighed herom.

Risici og muligheder
Jeudan identificerer løbende de risici og muligheder, som klima- og miljøudfor-dringerne medfører, så Jeudan kan udvikle virksomheden i en bæredygtig og klimavenlig retning.

Viden og teknologi
Jeudan ønsker at understøtte deling af ny miljøvenlig viden og teknologi på energi-, miljø- og klimaområdet.

Lovregler og standarder
Jeudan vil overholde den til enhver tid gældende nationale og internationale lovgivning på klima-, energi- og miljøområdet.

Jeudan baserer arbejdet på at imødekomme kundernes og interessenternes forventninger, hvorfor Jeudan anerkender en række danske og internationale aftaler og standarder, og Jeudan ønsker som virksomhed at gøre en forskel og bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder på klima-, energi- og miljøområdet.

taget på tietgens hus

Ansvarlighed

Politik for modarbejdelse af korruption

Vores politik for modarbejdelse af korruption har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for de handlinger og dispositioner, som Jeudan foretager med henblik på at modarbejde korruption samt at skabe gennemsigtighed herom. Herunder indeholder politikken konkrete principper og betingelser for gavedispositioner i Jeudan og i relation til dennes medkontrahenter.

udsigt over københavn fra tietgens hus

Ansvarlighed

Mangfoldighedspolitik

Vores mangfoldighedspolitik har til formål at skitsere rammerne og principperne for Jeudans syn på og inddragelse af mangfoldigheden i Jeudans virksomhedsdrift.

ejendomsudlejning i stræderne i københavn k

Ejendomme

Søg efter dit næste lejemål

Udfyld dine søgekriterier, og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.