Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Miljøpolitik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et særligt ansvar for at bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet.

grønne omgivelser i kontordomicilet på Frydenlund

Nærværende miljøpolitik har til formål at skitsere de over-ordnede rammer og ambitioner for Jeudans handlinger, dispositioner og tiltag på miljøområdet som helhed, og på de enkelte relevante miljøpåvirkningsområder, herunder klima-, ressource-, kemi- og biodiversitetsområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et særligt ansvar for at bidrage til en langsigtet, stabil og ansvarlig udvikling af samfundet.

Som led i dette samfundsansvar agter Jeudan at føre en ambitiøs og målrettet miljøpolitik, som skaber rammerne i Jeudan for igangsætning af initiativer, som konkret reducerer det direkte og indirekte miljøaftryk, og som reducerer Jeudans ressourceforbrug eller substituerer med mere miljøvenlige produkter, når der renoveres, serviceres, vedligeholdes eller indrettes i bygningerne.

Jeudan ønsker at yde en betydelig indsats for, at medarbejdere, leverandører og andre aktører bærer samme ambitiøse og målrettede indstilling med sig i sin adfærd og handlinger.

Det er således Jeudans ambition at bidrage til udviklingen imod et mere miljømæssigt og ansvarligt samfund.

Rammer og ambitioner

Jeudan ønsker at bidrage til et miljømæssigt mere ansvarligt samfund igennem fokus på handling og systematisk arbejde med enkeltområderne inden for miljø, herunder følgende rammer og tiltag:

Investeringer og miljøeffekt
Jeudan har vedtaget opdaterede planer og målsætninger for investeringer i miljøområdet, der understøtter en positiv udvikling af resultater indenfor området.

Jeudan vil gennemføre ændringer og økonomisk bæredygtige investeringer, der reducerer Jeudans og Jeudans kunders udledning af drivhusgasser og forbrug af ressourcer samt øvrige belastninger på miljøområdet, og Jeudan ønsker at vedligeholde de processer og systemer, som er med til at støtte op omkring disse initiativer.

Klima
Jeudan ønsker at iværksætte tiltag, som væsentligt reducerer udledningerne af skadelige drivhusgasser fra Jeudans egne forretningsaktiviteter.

Jeudan vil igennem samarbejde understøtte Jeudans kunder i at reducere deres udledninger i Jeudans ejendomme.

Kemi
Jeudan forpligter sig til at iværksætte tiltag med henblik på at beskytte miljøet mod unødvendig forurening og negativ påvirkning fra Jeudans forretningsaktiviteter.

Ressourceforbrug
Jeudan ønsker at fremme cirkulær økonomi og hermed reducere negative miljøpåvirkninger. Jeudan forpligter sig derfor til at iværksætte tiltag med henblik på at reducere ressourceforbrug med fokus på forebyggelse og valg af mere miljøvenlige produkter.

Jeudan ønsker at fremme ansvarligt forbrug af drikkevand, herunder reducere spild af rent drikkevand.

Biodiversitet
Jeudan arbejder for at fremme biodiversitet lokalt i og omkring Jeudans ejendomme samt sekundært at bidrage igennem valg af miljøvenlige produkter til renovering, servicering, vedligeholdelse og indretning af Jeudans ejendomme.

Adfærd i arbejdstiden
Jeudan tilrettelægger initiativer således, at Jeudans medarbejdere i arbejdstiden motiveres til miljøvenlig adfærd.

Indkøb af varer og tjenesteydelser
Jeudan arbejder for at inddrage miljøaspekter i indkøb af varer og tjenesteydelser.

Gennemsigtighed
Jeudan synliggør arbejdet med miljø gennem rapportering og anden kommunikation med henblik på at skabe gennemsigtighed herom.

Risici og muligheder
Jeudan identificerer løbende de risici og muligheder, som miljøudfordringerne medfører, så Jeudan kan udvikle virksomheden i en mere ansvarlig retning.

Jeudan arbejder med beredskabsplaner med henblik på at forebygge og minimere konsekvenser af negative hændelser forårsaget af klimaforandringer og forsyningsforhold.

Organisering

Jeudans arbejde med miljøområdet er centreret omkring Jeudans ansvarlighedsrapport og program for ansvarlighed. Arbejdet inddrager mange dele af forretningen og er organisereet og forankret i et udvalg med en formand fra executive committee. Udvalget rapporterer til Jeudans executive committee.

Lovregler og standarder

Jeudan vil overholde den til enhver tid gældende nationale og internationale lovgivning på miljøområdet.

Jeudan baserer arbejdet på at imødekomme kundernes og interessenternes forventninger, hvorfor Jeudan anerkender en række danske og internationale aftaler og standarder, og Jeudan ønsker som virksomhed at gøre en forskel og bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål for ansvarlig udvikling, herunder på miljøområdet.

taget på tietgens hus

Ansvarlighed

Politik for modarbejdelse af korruption

Vores politik for modarbejdelse af korruption har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for de handlinger og dispositioner, som Jeudan foretager med henblik på at modarbejde korruption samt at skabe gennemsigtighed herom. Herunder indeholder politikken konkrete principper og betingelser for gavedispositioner i Jeudan og i relation til dennes medkontrahenter.

udsigt over københavn fra tietgens hus

Ansvarlighed

Mangfoldighedspolitik

Vores mangfoldighedspolitik har til formål at skitsere rammerne og principperne for Jeudans syn på og inddragelse af mangfoldigheden i Jeudans virksomhedsdrift.

ejendomsudlejning i stræderne i københavn k

Ejendomme

Søg efter dit næste lejemål

Udfyld dine søgekriterier, og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.