Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Mangfoldighedspolitik

Nærværende mangfoldighedspolitik har til formål at skitsere rammerne og principperne for Jeudans syn på og inddragelse af mangfoldigheden i Jeudans virksomhedsdrift.

medarbejdere i jeudan taler sammen

Baggrund og politik

Jeudan anser mangfoldighed som en væsentlig faktor og mulighed, der kan skabe en positiv indvirkning på Jeudans konkurrenceevne på både kort og lang sigt.

Gennem en mangfoldig medarbejderstab afspejler Jeudan som virksomhed i betydeligt omfang befolkningsgrupperne i det danske samfund, hvilket øger forståelsen for kundernes behov og skaber forretningsmæssig værdi.

Mangfoldighed bidrager til nytænkning og Jeudans fortsatte udvikling, samtidig med at rummelighed og tolerance fremmes, hvilket skaber et godt arbejdsmiljø og modvirker diskrimination.

Jeudan er ligeledes af den opfattelse, at en mangfoldighedsfremmende politik ud fra et samfundsperspektiv er medvirkende til at beskæftige en række forskellige befolkningsgrupper, hvilket bidrager til at udjævne ulighed og diskrimination i samfundet.

Rammer og retningslinjer

Ligestilling og diskrimination
Jeudan respekterer og ønsker at leve op til danske og internationale standarder vedrørende menneskerettigheder samt love vedrørende ligestilling og tilbyde fair og lige vilkår i ansættelses- og arbejdsforhold, uanset køn, etnisk oprindelse, religion og andre personlige forhold.

Jeudan tolerer ikke mobning, sexchikane, diskrimination, krænkende adfærd eller trusler og ønsker at sikre, at ingen medarbejdere på noget tidspunkt udsættes for nogen form for chikane.

Aldersfordeling
Jeudan tilstræber en personalesammensætning bestående af en kombination af unge og erfarne medarbejdere, der i fællesskab kan inspirere og bidrage til udviklingen i Jeudan.

Kønsfordeling
Jeudan stræber efter en balanceret kønsfordeling i hele organisationen.

I Jeudans ansvarlighedsrapport er mål og resultater for blandt andet kønsfordeling anført og vidner om, at Jeudans organisation er i overensstemmelse med samfundets ønsker og forventninger til kønsfordelingen i nutidens virksomheder. Jeudan er bekendt med, at der i virksomhedens organisation er en skævdeling mellem kønnene for de timelønsansatte, der hovedsageligt udgør håndværkere. Selvom denne faggruppe historisk og aktuelt i samfundet er kendetegnet ved en skævdeling mellem kønnene, håber Jeudan, at denne skævfordeling udlignes, idet Jeudan opfordrer alle ansøgere, uanset køn, til at ansøge job som timelønsansat (håndværker).

Lærlinge, elever og praktikanter
Jeudan beskæftiger et stort antal lærlinge, elever og praktikanter. Jeudan er af den opfattelse, at en sådan politik er medvirkende til at talentudvikle og forbedre unges evner og kompetencer med henblik på at dygtiggøre sig på det danske arbejdsmarked.

Unge medarbejdere
Jeudan arbejder aktivt på at styrke dialogen med sine medarbejdere, herunder særligt nye og unge medarbejdere.

Ansættelsesparameter
Jeudan ansætter medarbejdere ud fra kompetencer og erfaring, som både matcher Jeudans behov og kundekultur, og som bidrager til strategien og fællesskabet.

Herved tager Jeudan afstand fra alle former for diskrimination og usaglig forskelsbehandling.

Målsætninger
Jeudan rapporterer årligt om opfyldelse af målsætninger og organisatoriske forhold, herunder i relation til Jeudans mangfoldighedspolitik.

Lovregler og standarder

Jeudan respekterer og vil leve op til nationale lovregler og internationale standarder, herunder lovregler og standarder vedrørende menneskerettigheder, ligestilling samt fair og lige vilkår i ansættelses- og arbejdsforhold, uanset køn, alder, uddannelse, etnisk oprindelse, religion og andre personlige forhold.

Herunder ønsker Jeudan at efterleve generelle principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som bl.a. omfatter respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

facade på jeudan ejendom på bredgade 45 til udlejning

Ansvarlighed

Klima-, energi- og miljøpolitik

Vores klima-, energi- og miljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans handlinger, dispositioner og tiltag på klima-, energi- og miljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

ejendomsudlejning ved søtorvet i københavn

Ansvarlighed

Indkøbspolitik

Vores indkøbspolitik har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans overordnede politikker ved indkøb af varer og tjenesteydelser hos tredjemand.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.