Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Indkøbspolitik

Nærværende indkøbspolitik har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans overordnede politikker ved indkøb af varer og tjenesteydelser hos tredjemand.

udsigten fra bredgade 30 i københavn

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder er Jeudan opmærksom på, at der påhviler Jeudan et betydeligt samfundsansvar, herunder i relation til Jeudans tilgang til indkøb af varer, serviceydelser og andre ydelser hos leverandører og andre aktører.

Det er en væsentlig del af Jeudans politik, at indkøb af varer, serviceydelser eller andre ydelser lever op til Jeudans og kundernes forventninger, herunder i relation til pris, kvalitet, tid, effektivitet, serviceniveau, leveringskrav, adfærd mv.

Således har Jeudan et ønske om at etablere gode, dynamiske og længerevarende relationer til sine leverandører og andre medkontrahenter i relation til indkøb af varer, serviceydelser og andre ydelser. Dette er medvirkende til, at Jeudan via fordelagtige leverandøraftaler sikrer retmæssig kvalitet og pris til gavn for Jeudans kunder. Desuden medvirker det til et større økonomisk råderum for Jeudan til brug for Jeudans centrale aktiviteter, herunder til brug for kundernes behov.

Jeudan vil desuden som led i Jeudans indkøbspolitik udvise et samfundsansvar ud fra etiske, miljømæssige og sociale hensyn. Der henvises til Jeudans øvrige politikker på de specifikke områder.

Jeudan har således en forventning om, at leverandører og andre medkontrahenter tillige inddrager nødvendige etiske, miljømæssige og sociale hensyn. Med henblik på at fremskynde disse hensyn stiller Jeudan i nødvendigt omfang krav til, at leverandører og andre aktører tilslutter sig Jeudans adfærdskodeks, som blandt andet vedrører løn- og arbejdsforhold, sundhed, sikkerhed, diskrimination, børnearbejde, bestikkelse og arbejdsmiljø.

Adfærdskodeks

Læs Jeudans adfærdskodeks for samarbejdspartnere fra 2022

Rammer og retningslinjer

Jeudan har til mål at efterleve følgende rammer og retningslinjer med henblik på at opfylde Jeudans indkøbspolitik:

Indkøbsparameter

Jeudan vil – ud fra en kommerciel helhedsvurdering - opnå den mest optimale kvalitet og pris.

Desuden er det Jeudans mål at sikre sig et optimalt og tilstrækkeligt niveau af effektivitet, service og leveringstider samt fordelagtige leveringsbetingelser fra sine leverandører.

Jeudan tilstræber altid at foretage en helhedsvurdering af samtlige af ovenstående parametre i beslutningsprocessen ved valg af leverandør. 

Leverandører og relationer

Jeudan vil – i videst mulig udstrækning – opretholde et leverandørnetværk, der kan sikre, at Jeudan har adgang til de varer og ydelser, Jeudan søger afdækket eksternt med henblik på at leve op til kundernes forventninger og opfylde kundernes behov.

Herved er det Jeudans ambition at opretholde en professionel relation – såvel kortsigtet som langsigtet – til Jeudans leverandører.

I Jeudan er vi åben for at høre mere om nye produkter og services. Har man derfor et produkt eller en ydelse som man gerne vil præsentere, er det muligt at henvende sig til Jeudan på Indkoeb@jeudan.dk Herefter vil relevansen af ens produkt eller ydelse blive vurderet i relation til oprettelse i Jeudans leverandørnetværk.

Konkurrence

Jeudan vil i videst muligt omfang konkurrenceudsætte Jeudans indkøb med henblik på at sikre et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag for valg af leverandør til den specifikke opgave. 

Rammeaftaler og aftalevilkår

Jeudan indgår og anvender rammeaftaler på indkøbsområder, hvor dette har relevans og skaber værdi. Kontrakter indgås og anvendes ved større enkeltstående indkøb. Jeudan udarbejder standardvilkår til brug for indgåelse af leverandøraftaler med henblik på at sikre, at nærværende indkøbspolitik i videst mulig udstrækning iagttages.

Miljø

Jeudan ønsker gennem sine indkøb at medvirke til at minimere ressourcespild og miljøbelastning. Der henvises i øvrigt til Jeudans politik for klima, energi og miljø. 

Professionalisme

Jeudan ønsker at skabe et troværdigt og professionelt samarbejdsmiljø med sine leverandører, byggende på fair konkurrence og efterlevelse af aftaler.

For at vedligeholde det professionelle samarbejde, vil Jeudan lave opfølgninger om aftaler bliver overholdt.

Som tidligere nævnt, er Jeudan åbne for nye leverandører som vil øge en fair konkurrence. 

Organisation

Aftaler indgået med Jeudans indkøbsområde danner udgangspunktet og basis for samarbejdet.

Love og standarder

Jeudan vil overholde de til enhver tid gældende love, regler og standarder på området. 

udsigt over københavn fra tietgens hus

Ansvarlighed

Mangfoldighedspolitik

Vores mangfoldighedspolitik har til formål at skitsere rammerne og principperne for Jeudans syn på og inddragelse af mangfoldigheden i Jeudans virksomhedsdrift.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.

ejendomsudlejning i stræderne i københavn k

Ejendomme

Søg efter dit næste lejemål

Udfyld dine søgekriterier, og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.