Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Leverandørsamarbejde

loftmaleri i en jeudan udlejningsejendom i københavn k

Nye retningslinjer og ekstra uddannelse

Vi er meget opmærksomme på, at vores mange leverandører og underleverandører også påvirker miljø og mennesker, når de udfører opgaver for os. Og vi ønsker at tage vores del af ansvaret for det, der sker længere ude i vores værdikæde. Derfor har vi igangsat en række tiltag, som særligt fokuserer på bygge- og anlægsbranchen og som primært vil gælde for entreprenører, materiale leverandører og tekniske rådgivere, der har kontrakt med Jeudan.

Alle bliver behandlet ens

For at dæmme op om de risici, der kan opstå̊ i vores leverandørforhold – og for altid at kunne levere det bedste produkt til vores kunder til den aftalte tid – har vi skabt en model for ensartet håndtering af vores leverandørsamarbejder. De vigtigste indsatsområder blev afdækket i en større ESG-analyse af forholdene hos vores leverandører, og herefter udformede vi bl.a. et nyt adfærdskodeks (Code of Conduct) med de minimumskrav, som vores leverandører og samarbejdspartnere nu skal leve op til.

Ny intern uddannelse

I processen har vi også oprettet en helt ny intern uddannelse. Uddannelsen er for Jeudans projektledere, produktionschefer og arkitekter og klæder alle relevante parter godt på til at håndtere vores leverandørsamarbejder. 

Uddannelsen skal bl.a. sikre, at enhver sag bliver håndteret konsekvent og med den rette analytiske tilgang – på tværs af Jeudan og i samarbejdet med leverandørerne. Uddannelsen støtter også̊ op om vores fastholdelsesstrategi og ønske om at være “Bedst til medarbejdere”, og den vil være med til at gøre vores medarbejdere endnu mere trygge i deres daglige håndtering af de mange samarbejder.

Uddannelsen etableres for at sikre, at vores medarbejdere arbejder efter de samme klare retningslinjer og procedurer, og for at klæde dem godt på til at kunne spotte og håndtere eventuelle tvister. - Thomas Opstrup, chefjurist i Jeudan

Årlig genopfriskning, så alle er up-to-date

Uddannelsen er for alle medarbejdere, som benytter sig af eksterne leverandører og samarbejdspartnere inden for bygge- og anlægsbranchen. Den ene del fokuserer på at skabe kendskab til – og give vejledning om – vores interne retningslinjer for valg af leverandører.

Og den anden del handler om de særlige juridiske forhold og rammer, der ligger til grund for samarbejdsforholdet herunder også̊, hvordan vi håndterer evt. tvister. Uddannelsen er formet således, at alle relevante medarbejdere skal deltage i en årlig genopfriskning, så̊ alle er velinformerede og altid up-to-date.

Dør omgivet af planter hos LIF på Lersøe Park Alle

Ansvarlighed

Vores ansvarlighedsrapporter

Hvert år rapporterer vi som en del af vores ledelsesberetning på vores målrettet indsats for mere ansvarlighed i Jeudan. I rapporterne formidler vi vores strategi og de foreløbige resultater i de tre hovedemner: Et grønnere Jeudan, et stærkere Jeudan og et Jeudan med ansvarlige relationer.

smukt udendørs ur på oslo plads

Om Jeudan

Politikker

I Jeudan har vi en række politikker for, hvordan vi handler i forhold til for eksempel vores arbejdsmiljø, samfundsansvar med videre.