Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Spændende nyt pilotprojekt fra Energi & Miljø

Sådan kan data bruges til grøn rådgivning.

Poul er afdelingschef i Energi & Mijø

I 2021 blev Jeudans nye rådgivningsafdeling Energi & Miljø etableret. Afdelingen udsprang af en behovsanalyse gennemført i 2020, hvor resultaterne viste, at rådgivning om energi og indeklima stod højt på mange af kundernes ønskeliste.

Der har været travlt i Energi & Miljø i 2022. Afdelingen søsatte i maj 2022 et ambitiøst pilotprojekt kaldet “Vores grønne Jeudan” med det formål, at teste en række systemer og samarbejder med forskellige leverandører for til sidst at kunne skabe et økosystem af digitale services indenfor klima-, energi-, indeklima- og miljøområdet. Energichef og afdelingsleder for Energi & Miljø i Jeudan, Poul Keld Leth Lorentsen fortæller:

Formålet med pilotprojektet var ikke i udgangspunktet at identificere besparelsespotentiale, men projektet har alligevel kunne afdække en række uforløste potentialer i vores eget domicil, som vi ikke ville have opdaget uden de digitale systemer.

Hvad omfatter projektet?

Tilgangen til pilotprojektet er digital og datadreven. Projektet omfattede en udbygning af den digitale målerstruktur i fem udvalgte Jeudan ejendomme og konkret dataopsamling på forbrug af el, vand og varme samt affaldsdata. Derudover blev der opsat intelligente sensorer i Jeudans domicil i Bredgade og hos tre udvalgte kunder på Dampfærgevej. De intelligente indeklimasensorerne måler løbende indeklimaet og varsler brugerne, når der f.eks. er behov for udluftning i rum uden mekanisk ventilation.

Alle data er blevet integreret i en særskilt platform, som nubliver afdelingens primære værktøjskasse, når kunderne skal have rådgivning. Eksempelvis vil rådgiverne fremadrettet kunne benchmarke kundernes energiforbrug op mod andres, undersøge standby-forbrug, analysere besparelsesmuligheder, opsætte vandlækagealarmer og mange andre ting. Dataene i platformen kan integreres med andre systemer, der har mere specialiserede services, f.eks. systemer til energianalyse baseret på kunstig intelligens eller højkvalitets klimarapportering efter de nyeste EU-standarder.

udlejningsejendom Bredgade 40 i københavn k
udlejningsejendom på Dampfærgevej 21 på østerbro

Ejendomme i projektet

I projektet deltager følgende af Jeudans ejendomme: Bredgade 30-32, Bredgade 34, Bredgade 40, Dampfærgevej 21 og Dampfærgevej 27.

Overraskende resultater

Pilotprojektet er nyt og spændende, men også både ambitiøst og komplekst. Det omfatter opsamling af utroligt mange individuelle datapunkter, ca. 350 punkter i alt, som alle er nøje udvalgt. Data hentes i varierende frekvenser, lige fra opsamling i realtid hvert andet minut til en gang i timen.

Projektet har blandt andet identificeret:

  • Et stigende vandspild i Jeudans egen domicilejendom, som hvis ikke stoppes, kan beløbe sig til ca. 356 m³ på årsbasis, eller ca. 19 % af det samlede forbrug.

  • Cirka 50 % af Jeudans elforbrug bruges når medarbejderne er gået hjem, hvilket er højt og kan muligvis nedbringes til omkring 15 %. Hvis det lykkes er den potentielle gevinst 25,4 Ton CO2 eller 35 % af det samlede elforbrug.

  • På affaldsområdet har behovsstyret affaldstømning med IOT-teknologi, i testperioden sparet 33 % af tømningerne ved nogenlunde samme affaldsmængder og derved sparet klimaet for CO2 udledninger fra skraldebilernes transport.

  • Driftsoptimeringer i ventilationsanlæg i en af ejendommene, som sparer ca. 25 % på strømforbruget og ca. 20 %. på varmeforbruget.

Næste skridt: Fuld implementering

Pilotprojektet blev afsluttet med udgangen af 2022 med rigtigt gode resultater. Ambitionen er nu, at Energi & Miljø koncentrerer al den indsamlede viden fra pilotprojektet, opskalerer og implementerer et fuldskalaprojekt på alle Jeudans ejendomme i løbet af 2023.

Vores grønne Jeudan

Pilotprojektet hænger direkte sammen med ambitionen om altid at være en relevant, pålidelig og hjælpsom samarbejdspartner for kunderne. Tilgangen er digital og datadreven. Det skal bl.a. sikre en høj kvalitet i de kommende rådgivnings- og serviceydelser på energi- og indeklimaområdet og gøre Jeudans tilbud relevante for kunderne – også dem i mindre lejemål.

Øget transparens og validitet

Sideløbende med denne ambition er der også nye rapporteringskrav på bæredygtighedsområdet på vej fra EU. Nu, hvor pilotprojektet er gennemført, er der opbygget en indgående viden om, hvordan et fuldskalaprojekt skal opskaleres og igangsættes. Det er afgørende i forhold til de nye EU-krav, og pilotprojektet vil også være med til at skabe øget transparens og validitet i forhold til opfølgningen på Jeudans nuværende ESG-mål samt understøtte udviklingen af de nye mål frem mod 2030.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.