Gå til hovedindhold

Cases

Seniorpolitik i Jeudan

Udvidelse af Jeudans livsfasepolitik.

To Jeudan medarbejdere taler sammen

2022 var et år med rekordhøj beskæftigelse, længere rekrutteringsprocesser og mindre årgange, og det har alt sammen præget de danske virksomheders evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det gælder selvfølgelig også her hos Jeudan.

Derfor er der i 2022 bl.a. kigget nærmere på, hvilke initiativer der kan tages for at fastholde dygtige seniormedarbejdere længst muligt i Jeudan. Det både for at øge aldersdiversiteten, sikre vigtig viden og vidensdeling samt at tage et samfundsansvar. Udkommet har været en udvidelse af Jeudans livsfasepolitik – herunder en ny Seniorpolitik.

Bedre muligheder for en senkarriere

I Jeudan prioriteres en bred aldersmæssig sammensætning blandt medarbejderne. Jeudan har godt fat i de unge medarbejdere og havde igen i 2022 både gode lærlinge, elever og studentermedhjælpere. Og år efter år opleves det tilsvarende, at seniormedarbejderne bidrager med solid erfaring, stabilitet og overblik. HR-direktør i Jeudan, Annemarie Lund Krumhardt, fortæller:

Vi håber, at vores nye Seniorpolitik kan være med til, at mange af vores dygtige seniorer vil blive hos Jeudan i længere tid. Bag politikken ligger også den overvejelse, at vi gerne vil tage et samfundsansvar i forhold til, at Danmarks mest erfarne arbejdsstyrke bliver på arbejdsmarkedet så længe som muligt og giver deres viden videre, og samtidig bidrager økonomisk til samfundet.

Fleksibilitet og løbende dialog

Flere undersøgelser peger på at god ledelse og fleksibilitet er med til at fastholde medarbejderne længere tid på arbejdsmarkedet. For at fastholde seniorerne i Jeudan er det derfor vigtigt, at dialogen med denne medarbejdergruppe bliver sat i system. Det er derfor besluttet at alle Jeudans medarbejdere over 55 år i fremtiden vil blive inviteret til årlige dialogmøder specifikt om mulighederne for senkarriere. I 2023 vil gruppen udgøre i alt 122 medarbejdere, svarende til 19% af Jeudans nuværende medarbejderstab, af dem vil 55 være over 60 år i 2023.

Uddrag fra den nye Seniorpolitik

Gældende for alle medarbejdere +55 år:

  • Årlig dialog om mulighederne for den enkeltes senkarriere, dette bliver et fast punkt på årets første feedbacksamtale

  • Årlige Gå-hjem-møder, inkl. ægtefælle/samlever, med orientering og rådgivning fra Jeudan HR, Danica Pension og PensionDanmark

Gældende for medarbejdere +60 år:

  • Mulighed for deltidsansættelse, med fastholdelse af fuldtidssats for arbejdsgiverbetalt pension

  • Særlige seniordage baseret på alder

  • Mulighed for kompetenceudvikling med fokus på opkvalificering og efteruddannelse

  • Omskoling til anden rolle som f.eks. specialist, konsulent, mindre fysisk krævende rolle eller lign.

  • At blive mentor for kollegaer (unge, talenter, lærlinge, nyansatte)

  • Forskellige muligheder iht. gældende overenskomst for overenskomstansatte medarbejdere

  • Orlov

Jeudans seniorpolitik omfatter alle medarbejdere med minimum 9 måneders anciennitet.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.