Jeudans direktion

Per Wetke Hallgren - Født 1962

Adm. direktør

Ansat siden 1993

Formand for bestyrelsen i CEJ Ejendomsadministration A/S, CEJ Aarhus A/S, CEPOS samt i datterselskaber, der er 100% ejet af Jeudan. Medlem af bestyrelsen for Ejendomsforeningen Danmark, Erik Fjeldsøe Fonden, Foreningen Ofelia Plads, Forenet Kredit f.m.b.a., Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Formand for revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

 

 

Kontakt os på: 7010 6070