Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Strategi & målsætning

Hos Jeudan møder du kærlighed til København, service i 1. klasse og solide afkast.

boligindretning-højbro-plads-københavn

Som ejendomsvirksomhed er der væsentlig forskel på, om man køber ejendomme for blot at sælge dem igen – eller om man køber, vedligeholder, passer på og ejer på lang sigt. Jeudans strategi er soleklar: Vi går efter de langsigtede løsninger. Det gælder både for vores helt konkrete ejendomsinvesteringer og for vores investeringer i forholdet mellem Jeudan og vores kunder, aktionærer, leverandører, samarbejdspartnere og vores mange dygtige medarbejdere.  

En god investering

Som et børsnoteret aktieselskab har Jeudan nogle åbenlyse forpligtelser overfor vores aktionærer og ejere. Derfor er vores overordnede finansielle målsætning at skabe langsigtede værdier og vækst for aktionærerne – og at sikre et risikojusteret afkast, der er højere end de bedste sammenlignelige selskaber. Helt konkret er målet, at resultatet hvert år, før kurs- og værdireguleringer, skal udgøre mindst 8 % af den gennemsnitlige egenkapital. Hertil kommer den løbende værditilvækst i ejendomsporteføljen som over tid skal svare til 8 % af egenkapitalen. Samlet set har Jeudan derfor en målsætning om, at det årlige resultat før skat i gennemsnit skal udgøre 16 % af egenkapitalen. Du kan læse meget mere om vores resultater og afkast i vores årsrapporter eller under Investor

Vi tænker langsigtet i vores relationer, beslutninger og handlinger. Og tager initiativer, der bidrager til et velfungerende og driftigt samfund. 

Vi er stolte af hver eneste ejendom

Igennem de sidste 120 år har vi specialiseret os i at levere smukke og trygge rammer til vores kunder, som i dag tæller både små og store virksomheder, butikker, restauranter, caféer samt singler, par og familier. Jeudan ejer i dag mere end 200 ejendomme, som dækker over ca. en million m2 til en samlet værdi af ca. 26 milliarder DKK. Vi gør os umage for at værne om ejendommene og de mange fine detaljer og vores dygtige håndværkere sørger for, at bygningerne bliver vedligeholdt og istandsat med respekt for både æstetik, kulturbevarelse, funktionalitet og miljø. Du kan læse mere om vores arbejde i bevaring af København og læse om, hvorfor vi mener, at ansvarlighed er så afgørende. 

kort over jeudans ejendomme i københavn

Ejendomme

Vores ejendomme i København

En af grundpillerne i Jeudans forretningsmodel er at bevare Københavns historiske ejendomme, og dermed den eksisterende bygningsmasse. I dag ejer vi over 200 ejendomme. Jeudans ejendomsportefølje består af forskellige typer lejemål, primært inden for kontor, detail og bolig.

Bedst til kunder 

Jeudan vil være en lettilgængelig kunde- og serviceorienteret virksomhed, og som kunde hos os skal du føle dig set, hørt og godt serviceret. For det første fordi det er det ordentlige at gøre som udlejer, og for det andet fordi vi har en helt konkret ambition om, at vi vil være “bedst til kunder”. Vi er tilgængelige 365 dage om året, 24 timer i døgnet og sørger for fikse eventuelle problemer så hurtigt som overhovedet muligt.   

Jeudan gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser blandt alle vores kunder, så vi kan holde godt øje med deres behov og ønsker. Det er bl.a. de undersøgelser, der har været med til at skabe idéen til vores showroom i Bredgade, vores frokost- og cateringordning, vores håndværkerservice og mange af de andre services, som alle Jeudans kunder har adgang til.  

Vi tror på, at vi alle sammen bliver bedre, når vi arbejder sammen  på tværs af baggrund, uddannelse og alder. 

Bedst til medarbejdere

Vores målsætning er også at være “bedst til medarbejdere”. Derfor fokuserer vi på udvikling af den enkelte, fleksible rammer, enkle arbejdsprocesser og konstruktiv feedback. Her er respekt for hinanden, kunderne og samfundet, og vi tror på, at vi alle sammen bliver bedre, når vi arbejder sammen på tværs af baggrund, uddannelse og alder. Det er bl.a. derfor, vi har et særligt fokus på unge og løbende ansætter elever, praktikanter og studentermedhjælpere, som er hos os i kortere eller længere perioder, mens de dygtiggør sig og suger viden og erhvervserfaring til sig. Mange af dem ender med en fastansættelse hos Jeudan.   

To medarbejdere taler med hinanden på en trappe

Job & karriere

Er du vores nye medarbejder?

Vi har dejligt travlt i Jeudan, så vi har løbende brug for dygtige, nye kollegaer. Vi har mange forskellige jobfunktioner og muligheder hos Jeudan. Måske der er en stilling for dig? Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Til glæde for det gamle København – og det nye

Vores store passion er de smukke historiske ejendomme, og hvert år investerer vi et trecifret millionbeløb i at vedligeholde, istandsætte og forbedre vores mere end 200 ejendomme. Vi ser det både som et vigtigt samfundsansvar og en stor ære at være med til at bevare vores fælles kulturarv.  

Vi arbejder også målrettet for at gøre København til en endnu mere attraktiv hovedstad, til glæde for både borgerne og byens besøgende. Derfor involverer vi os jævnligt i aktiviteter, der er med til at skabe liv, rum og oplevelser. Både fordi vi mener, det er vores samfundsansvar at sikre byens fortsatte udvikling, men også fordi vi slet ikke kan lade være. Det ses f.eks. i vores udvikling og drift af TorvehallerneKBH ved Israels Plads, Ofelia Plads ved Skuespilhuset og en trecifret millioninvestering i udviklingen af Sankt Annæ Plads.  

Vi er kommet langt på de 120 år, vi har eksisteret

… og vi kommer til at fortsætte længe endnu med at bidrage til byudviklingen og tilbyde trygge rammer til både erhvervskunder og boligkunder. Vi fortsætter derfor også vores investeringer – primært i kontorejendomme, men også i boliger med den perfekte geografiske placering, i vores p-huse i indre København og i vores bidrag til at udvikle byen og skabe uforglemmelige oplevelser i enestående omgivelser. 

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.