Bestyrelsesudvalg

Jeudans bestyrelse har nedsat et revisions- og risikoudvalg samt et nominerings- og vederlagsudvalg.

Kommissorierne, der gennemgås minimum én gang årligt, fremgår herunder. 

Revisions- og risikoudvalget

Nominerings- og vederlagsudvalget

Kontakt os på: 7010 6070