Bestyrelsesudvalg

Jeudans bestyrelse har nedsat et revisions- og risikoudvalg samt et nominerings- og vederlagsudvalg.

Kommissorierne, der gennemgås minimum én gang årligt, fremgår herunder. 

Revisions- og risikoudvalget

Nominerings- og vederlagsudvalget

Jeudans vedtægter

Jeudans vedtægter

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsesudvalg

Organisationsstruktur i Jeudan

Organisationsstruktur i Jeudan
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch