Bestyrelsesudvalg

Jeudans bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg og et nominerings- og vederlagsudvalg.

Kommissorierne fremgår herunder. 

Revisionsudvalget

Nominerings- og vederlagsudvalget

Kontakt os på: 7010 6070