Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Ansvarlighedsrapport 2022

Medarbejder på cykel

Et grønnere, stærkere og mere ansvarligt Jeudan

Det er næppe gået nogen forbi, at de seneste to år har budt på både pandemier, naturkatastrofer, krig i Europa, voldsom inflation og regulær energikrise. Hos Jeudan har vi bl.a. mærket en øget interesse for rådgivning indenfor energi og miljø, herunder særligt besparelsespotentialer. I ansvarlighedsrapporten fra 2022 kan du derfor bl.a. læse om, hvordan et pilotprojekt i Energi & Miljø kommer til at danne grundlag for rådgivning om besparelser inden for el og energi, hvordan 150 år gamle ruder er blevet nøje istandsat i Tietgens Hus, om Jeudans brug af cykler og elbiler i det daglige virke, om hvordan der arbejdes med at minimere risci i leverandørsamarbejde og om Jeudans engagement i erhvervsuddannelser, som er helt essentielle for, at vores samfund kan køre rundt.

Udgangspunktet for ESG-strategien er, at Jeudan skal værne om København og skabe en langsigtet bæredygtig og rentabel forretning til gavn for kunder, medarbejdere og ejere – og i sidste ende til gavn for hele samfundet. Ønsket er at skabe øget transparens i forhold til Jeudans drift og udvikling.

Du kan i rapporten få et indblik i vores strategi og de foreløbige resultater inden for de tre hovedemner.

  • Et grønnere Jeudan (Environment)

  • Et stærkere Jeudan (Social)

  • Et Jeudan med ansvarlige relationer (Governance)

Bliv klogere på vores indsatser i 2022

Intern arbejdsgruppe, som skulle undersøge, hvor og hvordan der kan skabes hurtige og effektive besparelser indenfor særligt el. Iværksættelse af initiativer der kan tages for at fastholde dygtige seniormedarbejdere længst muligt. Og meget mere. Bliv klogere på nogle af vores indsatser i 2022 her.

Per og Bogdan på arbejde i Bredgade 42
Per og Bogdan på arbejde ved øvestation

Flere faglærte på vej

I Jeudan arbejdes der med konkrete mål for at tilbyde arbejde og uddannelse til både lærlinge, elever, praktikanter og studentermedhjælpere. Og derigennem bidrage til den store samfundsmæssige opgave, Danmark står overfor, når der er mangel på faglærte kræfter.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.