Gå til hovedindhold

Cases

Til kamp for erhvervsuddannelserne!

Flere faglærte på vej.

To lærlinge på arbejde i Jeudan

Frem mod 2025 er det Jeudans mål, at minimum 10 % af koncernens ansatte skal være lærlinge, elever og praktikanter. Der ligges et stort arbejde i at skabe gode og lærerige pladser i virksomheden, både for at uddanne og træne kommende medarbejdere, men også for at være med til at gøre det mere attraktivt for ungdomsårgangene at søge ind på erhvervsuddannelserne. Afdelingsdirektør for produktion i Jeudan, Dennis Patrick Lund fortæller:

Kigger vi specifikt på vores dygtige håndværkere, går vi efter at være branchens foretrukne arbejdsplads – en ambitiøs arbejdsplads, der er banebrydende i forhold til tendenser, løsninger og services. Vi respekterer hinanden, kunderne og samfundet, og vi tror på, at samarbejde og fælles løsninger gør os alle stærkere.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der i 2022 var rekordhøj beskæftigelse. Samtidig ligger andelen af en ungdomsårgang, som søger mod erhvervsuddannelserne stabilt omkring 20%, mens der fra politisk hold er et mål om at hele 30% i 2025 skal søge den vej. Som samfund ser vi ind i en fremtid med færre faglærte folk på arbejdsmarkedet. Tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har bl.a. lavet en fremskrivning af ubalancerne på arbejdsmarkedet, som viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030.

En gammel tradition, der nu er yderst aktuel

I Jeudan arbejdes der med konkrete mål for at tilbyde arbejde og uddannelse til både lærlinge, elever, praktikanter og studentermedhjælpere. Og derigennem bidrage til den store samfundsmæssige opgave, Danmark står overfor, når der simpelthen er mangel på faglærte kræfter. I samarbejde med de københavnske uddannelsesinstitutioner er der bl.a. samarbejder omkring case competitions og skabt sikre og trygge uddannelsesforløb, der følges af mentorer igennem hele forløbet.

Det er et succeskriterie, at de færdiguddannede efterfølgende bliver ansat og starter et karriereforløb i Jeudan. Det er Jeudans lærlinge et godt eksempel på. Blandt de 7 Jeudan-lærlinge, som afsluttede deres uddannelse i 2022, er 5 blevet fastansat, svarende til 71%. To af dem er Jeudans elektriker-voksenlærlinge Per og Bogdan. Læs mere om dem her.

Per og Bogdan på arbejde i Bredgade 42
Per og Bogdan på arbejde i Bredgade 42

Fra jura og undervisning til el

Det lå ikke ligefrem i kortene, at Bogdan Patriche og Per Østberg skulle være elektrikere. Bogdan er egentligt uddannet jurist, og Per er folkeskolelærer. Fælles for de to var dog, at de savnede at komme ud og bruge deres hænder.

De to voksenlærlinge har fulgtes ad igennem både grundforløb, hovedforløb og svendeprøve, og nu er de kolleger i Jeudan. “Jeg ledte efter en læreplads, og så ringede jeg til Per (der allerede var i Jeudan) og spurgte, om han kunne hjælpe. Han sagde, at han var meget tilfreds, og at Jeudan var et superfint sted at være,” siger Bogdan. Bogdan blev sat i kontakt med den daværende produktionschef, og kort derefter kunne han trække i Jeudantøjet. Det har han været glad for lige siden.

Parkeringshus med indbygget øvestation

Per og Bogdan er begge færdige med svendeprøven og bestod med et yderst tilfredsstillende resultat. Det er der selvfølgelig flere grunde til, men en dem skal findes i Jeudans p-hus på Dronningens Tværgade, hvor Per og Bogdan har kunnet øve sig på deres helt egen øvestation: “Vi har fået lov til at bygge en øvestand. Det er en god idé, for vi bliver prøvet i det i vores skoleforløb. Netop det sikkerhedsmæssige er en ret grundlæggende ting, men ikke noget, man gør så ofte. Det er typisk først, når man har afleveret en installation på en byggeplads, hvor der går to år, fra du starter, til du slutter,” siger Per, der dog gerne vil understrege, at man sagtens kan være en dygtig håndværker og en stor ressource, selvom man ikke har et 12-tal i bogen.

Plads, tid og rum til læring

Rum og tid til læring er kendetegnende for de to voksenlærlinges forløb. Øvestationen er blot en af de ting, der har været med til at kunne hive en topkarakter hjem. Flid, engagement og ihærdighed er selvfølgelig en anden. De peger begge på, at de i Jeudan har fået plads og rum til at lære. Både den fysiske plads, som på øvestationen i p-huset, men også den tid, der reelt bliver sat af til, at de kan lære og dygtiggøre sig.

De to voksenlærlinge understreger også, hvor vigtigt tillid og ansvar er: “Jeg har en oplevelse af at blive taget alvorligt. En af grundene til, at jeg har lyst til at være her, er, at der er en rigtig høj grad af tillid. Og at der bliver givet rigtig meget ansvar,” fortæller Per.

Peter og Bogdan - elektrikere i jeudan

Netværk af andre elektrikere

Selvom man i leveår har mere erfaring end de noget yngre lærlinge, er der ingen forskelsbehandling. Det mærkede Bogdan særligt, da han startede i lære: “Jeg følte, at jeg var 16 år igen – selvom jeg er oppe i 30erne. Når man går på arbejde, så er man lærling. Du starter i bunden som alle andre.”

Aldersforskel eller ej, så er der heldigvis god forståelse lærlingene i mellem, og det kan bl.a. ses i den lærlingeklub, som Per, Bogdan og andre elektrikerlærlinge har startet sammen. Her mødes de et par gange årligt og deler erfaringer, tager på ekskursioner og virksomhedsbesøg: “Der har været stor lydhørhed fra ledelsen side. Vi har fået tid og ressourcer til at udvikle os. Vi kommer med på kurser, vi tager på studieture, og vi har mulighed for at mødes i fællesskab,” siger Per og fortæller, at der generelt er et godt samarbejde mellem lærlingene og ledelsen.

Klar til fastansættelse i 2023

Bogdan og Per er begge blevet fastansat i Jeudan fra starten af 2023, og det er lige, som det skal være, hvis man spørger dem – for arbejdsopgaverne er spændende og vilkårene gode: “Jeg synes, at det har været et rigtig godt sted at være. Der er tid til at lære og til at lave tingene ordentligt. Og det er spændende, fordi vi arbejder på historiske ældre bygninger,” siger Per, og Bogdan tilføjer: “I Jeudan er vi ikke kun arme og ben. Det er vi også. Men vi er meget mere end det.”

Bedst til medarbejdere

Jeudan vil være “Bedst til medarbejdere”. Derfor er der fokus på udvikling af den enkelte, fleksible rammer, enkle arbejdsprocesser og konstruktiv feedback.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.