Gå til hovedindhold

Ansvarlighed

Her kan kunderne få hjælp til at vælge bæredygtigt

Jeudan har etableret en ny rådgivningsafdeling for Energi & Miljø og åbnet et stort nyt showroom i Bredgade 45.

energirådgivning i jeudan

Jeudans showroom i Bredgade 45 styrker samarbejdet med kunderne, og her er der bl.a. plads til dialog om plantegninger, flytning, kulturarv og design – til ny teknologi og klima og de bæredygtige løsninger, der kan skaffe kunderne et reduceret energiforbrug og et bedre indeklima i deres lejemål.

Den nye energi- og miljøafdeling udspringer af en behovsanalyse, som Jeudan gennemførte i 2020. Analysen viste bl.a., at rådgivning om energi og indeklima stod højt på kundernes ønskeliste over mulige ekstraydelser hos Jeudan. Det er planen, at afdelingen står klar til de første rådgivningssessioner i 2022, og indtil da er medarbejderne travlt optaget af at undersøge effekten af alt fra intelligente løsninger som vandalarmer til toiletter, smarte varmestyringer, vandbesparende armaturer og indeklimamålere til indretning med bæredygtigt inventar og genbrug af eksisterende materialer og moduler.

I Jeudans showroom på Bredgade 45 kan eksisterende og potentielle kunder få rådgivning om energivenlige muligheder, og se, hvordan de forskellige bæredygtige løsninger fungerer i praksis.


Vi ved, at vores kunder har et stort ønske om at realisere en bæredygtig indretning til gavn for både deres medarbejdere og klimaet. Derfor arbejder vi på at udvikle en model for rådgivning, så vores kunder kan få hjælp til at forbedre indeklimaet i deres lejemål og reducere deres omkostninger samtidig.

køkken i showroom i bredgade 45

Showroom

Du kommer med på råd i vores showroom

Besøg vores flotte showroom i Bredgade i København K. Her tager vi udgangspunkt i dine ønsker og behov, og sammen designer vi dit lejemål til at spille på alle tangenter. Vi giver dig inspirerende idéer til udnyttelse af rummets m2 samt til indretning og design.

Showroomet i Bredgade fungerer som et sted, hvor kunderne kan snakke med os direkte og få råd og vejledning om alt fra funktionalitet til ny teknologi og bæredygtige løsninger. For at kunne tilbyde alle kunder, store som små, rådgivning af høj kvalitet, skal rådgivningen både have høj faglighed – og lave omkostninger. Derfor er fokus i 2022 også på at bygge det digitale fundament, som skal sikre, at Jeudans rådgivere har adgang til alle relevante energidata.

Arbejdet er sat i gang, og målet for 2022 er, at få færdigudviklet de første rådgivningskoncepter, så Jeudan kunder i 2022 kan få glæde af rådgivning på energi og miljøområdet.

De største potentialer først

Jeudan har mere end ca. 3.500 kunder og indtil videre en beskeden rådgivningsafdeling. For at sikre at koncernens rådgivning hurtigst muligt kan skabe størst mulig effekt for både kunder og klima, tages der først kontakt til de kunder, der har størst potentiale for reduktion af klimaaftryk og/eller forbedring af indeklima. Dette sker på baggrund af dataindsigter fra bl.a. energimålere og offentlige data. Energi & Miljø ønsker at tilbyde konkret rådgivning via en række metoder og altid ud fra kundens behov.

Rådgivningen kan f.eks. ske via dialog, fysiske besøg, screeninger, analyserapporter eller specifikke målinger i lejemålet. Jeudan ønsker, at alle kunder får mulighed for at få en bedre indsigt i deres handlemuligheder på energi- og miljøområdet, også de mindre kunder. Derfor arbejdes der også på at udvikle digitale services som f.eks. klimaregnskaber, indsigter i lejemålets energieffektivitet sammenholdt med andre sammenlignelige kunder eller databaserede energianalyser.

 showroom i bredgade 45
facade på bredgade 45 ejet af jeudan

Lad os tegne og regne på dine nye rammer

I vores showroom i Bredgade 45 forbinder vi lejemål med beboer, og her bliver mulighed til personlighed.

Indeklimaet i fremtiden

Mennesker bruger op til 90 % af tiden indendørs, og indeklimaet er derfor afgørende for både velbefindende og helbred. Forskningen peger på, at indeklimaet er noget som enhver arbejdsgiver bør prioritere, fordi det bl.a. medvirker til sunde virksomheder med tilfredse medarbejdere, lavere sygefravær og øget produktivitet.

De seneste år er der kommet større forventninger til fleksibiliteten ift. medarbejdernes fysiske lokation. Det stiller større krav til de fysiske rammer på kontoret, herunder særligt indeklimaet, fordi medarbejderne har vænnet sig til selv at regulere indeklimaet på hjemmearbejdspladsen – og derfor nu er mere beviste om forskellen på et godt og et dårligt indeklima.

I dag ser vi, at værdien på en ejendom bl.a. hænger sammen med energieffektiviteten – og på samme måde vil vi i fremtiden se, at også ejendomme med godt indeklima vil besidde en større værdi.