Jeudan koncernen -
Ordentlighed forpligter

Jeudan er en børsnoteret virksomhed bygget på et fundament af respekt, ordentlighed og vedvarende interesse for København. Ejerkredsen består primært af solide danske fonde, bl.a. William Demant Fonden og Augustinus Fonden, der deltager aktivt i den langsigtede udvikling af Jeudan.

Hvem er Jeudan egentlig?

Vi er en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder, og dagligt er der mere end 100.000 mennesker, der besøger, arbejder, handler eller bor i en af vores ejendomme. Det forpligter at være en af de største. Også når det gælder om at bidrage til samfundet.

Hver dag gør næsten 600 medarbejdere sig umage for at holde vores bygninger og omgivelser pæne og ordentlige, vores kunder tilfredse, og vores ejere stolte. Det gør vi ikke kun for vores kunders og ejeres skyld, men også for byen, borgerne og samfundet – og i sidste ende for os alle sammen.

Hvert år investerer vi et større trecifret millionbeløb i at vedligeholde, istandsætte og forbedre vores mere end 200 ejendomme, som vi ejer på lang sigt, fordelt i det centrale København og på Frederiksberg. Vi ser det som et vigtigt samfundsansvar – og en stor ære – at være med til at bevare denne fælles unikke kulturarv og sikre, at de klassiske og ofte fredede og bevaringsværdige bygninger fremstår velholdte og anvendelige langt ind i fremtiden. Det er vigtigt for os, at vi kan bidrage til, at hovedstaden er pulserende og fyldt med liv og udvikling, samtidig med at den ser pæn, vedligeholdt og ordentlig ud.

Vidste du, at vi hos Jeudan har over 120 års erfaring i at levere smukke og trygge rammer til vores kunder?

Vores økonomiske bidrag til samfundet

Vores ordentlighed forpligter også, når det kommer til vores økonomiske bidrag til samfundet. For os er det en selvfølge, at vi betaler vores skatter og afgifter efter alle gældende love og regler og intentionerne heri. Vi tager afstand fra enhver form for korruption eller aggressiv skatteplanlægning. Hvert år ruller der mere end 400 mio. kroner i fælleskassen som følge af Jeudans aktiviteter. Dem betaler vi gerne. Det svarer til at hver enkelt medarbejder i gennemsnit bidrager med DKK 750.000. Det er dét en virksomhed af vores størrelse skal bidrage med.


Vi bidrager til en stabil og bæredygtig udvikling

Det er ingen selvfølge, at tingene bare fungerer problemfrit i en stor virksomhed. Det kræver vedholdende indsats at drive en stor dansk virksomhed med kommerciel succes. Uanset om man arbejder på vores kontorer i en nystrøget beklædning eller ude i vind og vejr i det sorte Jeudanarbejdstøj.

Hos os bidrager mangfoldighed til nytænkning og forretningsudvikling. Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination, og det glæder os, at det afspejles i et sundt arbejdsmiljø, hvor vi taler pænt, opfører os ordentligt og respekterer hinanden på tværs af faggrænser, alder, køn, uddannelsesniveau, etnicitet og religion. Vi tager på arbejde hver dag med et fælles mål om at drive en virksomhed, der bidrager til en stabil og bæredygtig udvikling. Vi passer på samfundet og gør en betydelig indsats for at trække Danmark i en grønnere retning. Og vi er ikke bange for at være ambitiøse i forhold til at reducere vores klima- og miljøaftryk. Vores håndværkere bruger bæredygtige materialer, når ejendommene skal renoveres og sikres langt ind i fremtiden.

De seneste år er 25 elbiler kommet til, og eldrevne ladcykler er blevet vores servicemedarbejderes foretrukne transportmiddel. Vi prioriterer særligt at nedbringe energiforbruget til belysning, maskiner og varme. For som med alt andet, investerer vi langsigtet - også når det gælder initiativer på klima-, energi- og miljøområdet. Til gavn for vores medarbejdere, kunder, investorer og ikke mindst samfundet.

 

Vores ejendomme i centrum af København

kort over Jeudans ejendomme i København

Ordentlighed forpligter

Resultatmæssigt er vi tilfredse med, at den forretningsvækst der følger med nye investeringer, kombineret med vores faste
strategi og målrettede finansielle styring, slår igennem i de regnskabsmæssige resultater, hvor resultat før kurs- og værdireguleringer over de seneste fem år udviste en gennemsnitlig årlig vækst på 10%.

De opnåede resultater og de betydelige beløb der anvendes til at istandsætte ejendomme og udvikle bymiljøer er med til at få byen til at fremstå attraktiv for såvel virksomheder, beboere, offentligheden og gæster. Hermed skabes en langsigtet, bæredygtig og rentabel forretning for Jeudan til gavn for Jeudans kunder, medarbejdere og Jeudans stabile ejerkreds - og til gavn for samfundet.


Det er alt dette, vi mener, når vi taler om, at Ordentlighed forpligter. Nogle vil måske synes, det klinger lidt gammeldags, det med al den ordentlighed. Vi synes faktisk, det i praksis er lidt en mangelvare.

Ansvarlighed i Jeudan

Ansvarlighed i Jeudan

Politikker

Politikker
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch