Jeudan koncernen

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.

Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme primært i Storkøbenhavn. Desuden tilbyder Jeudan et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser.

Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen beskæftiger 500 medarbejdere.

Kontakt os på: 7010 6070