Jeudans målsætning

 

Det er Jeudans overordnede finansielle målsætning at skabe langsigtede værdier for aktionærerne gennem vækst og et risikojusteret afkast, der er højere end de bedste sammenlignelige selskaber. Målet er en optimering af resultat før kurs- og værdireguleringer i forhold til den investerede kapital. Resultatet skal udgør mindst 8% af den gennemsnitlige egenkapital ved en egenkapitalandel på cirka 25%.

Kontakt os på: 7010 6070