Jeudans målsætning

Målsætning - at skabe værdi for aktionærerne: 

Det er Jeudans overordnede finansielle målsætning at skabe langsigtede værdier for aktionærerne gennem vækst og et risikojusteret afkast, der er højere end de bedste sammenlignelige selskaber. Målet er, at resultat før kurs- og værdireguleringer  hvert år skal udgøre mindst 8% af den gennemsnitlige egenkapital. Hertil kommer den løbende værditilvækst i ejendomsporteføljen som over tid skal svare til 8% af egenkapitalen. Samlet set har vi således en målsætning om, at det årlige resultat før skat i gennemsnit skal udgøre 16% af egenkapitalen.

Kontakt os på: 7010 6070