Jeudans målsætning

Det er Jeudans overordnede målsætning at skabe værdi for aktionærerne. Den overordnede målsætning er nedbrudt til en række konkrete finansielle mål opdelt i

  • Vækst
  • Rentabilitet
  • Vækst i ejendommenes markedsværdi
  • Kapitalstruktur
  • Finansiering
  • Pengestrømme og likviditet
  • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), målt i forhold til den gennemsnitlige egenkapital, anses af Jeudan for at være et væsentligt enkeltstående nøgletal for en vurdering af Koncernens samlede driftsøkonomiske situation og udvikling.
  • Resultat før kurs- og værdireguleringer skal dels vokse løbende, dels udgøre 8% p.a. af den gennemsnitlige egenkapital ved en egenkapitalandel på ca. 25%.

Det er Jeudans målsætning, at værdireguleringer af ejendomme i forhold til ejendommenes bogførte samlede bogførte værdi over en længere periode gennemsnitligt skal svare til inflationen (stigningen i nettoprisindekset).

 

Kontakt os på: 7010 6070