Strategi

Investering i og udlejning af kontor- og boligejendomme

Jeudans investeringer foretages med udgangspunkt i følgende generelle kriterier: Ejendomstyper, beliggenhed, størrelse, anskaffelsessum, diversifikation, vedligeholdelsesstand, driftsudviklingspotentiale, afkast og investeringshorisont.

Ejendomsdrift med kundesyn

Alle Jeudans aktiviteter udføres med kundernes behov for øje. Kunderne er afhængige af, at servicering og vedligeholdelse af ejendomme og tekniske anlæg fungerer tilfredsstillende. Jeudan lægger vægt på, at kunden møder kompetente og opmærksomme medarbejdere og dermed oplever en tryghed ved at være kunde hos Jeudan.

Den daglige drift er det centrale fokuspunkt i alle dele af Jeudans virksomhed.

Produktion og salg af ejendomsrelaterede rådgivnings-, bygnings- og serviceydelser

Jeudan tilbyder et konkurrencedygtigt servicetilbud indenfor ejendomsrelaterede serviceydelser til egne såvel som eksterne erhvervskunder.

Kontrolleret finansiel risiko

Jeudan lægger vægt på såvel, at den investerede kapital udnyttes optimalt, som at den finansielle risiko er under kontrol. På denne baggrund er Jeudans strategiske mål for finansieringsstrukturen en egenkapital på ca. 25%, fremmedkapital (rentebærende) 65-70% og hensættelse m.m. (ikke rentebærende) 0-10%.

Lønsomhed i driften

Den daglige drift er det centrale fokuspunkt i alle dele af Jeudans virksomhed. Denne fokusering er også i centrum i overvejelserne om udviklingen af ejendomsporteføljen, hvor der tilrettelægges udviklings- og handlingsplaner med en horisont på normalt to-tre år.

For en yderligere uddybning af Jeudans strategi henvises til årsrapporten.

 

Kontakt os på: 7010 6070