Jeudan skaber arbejdspladser

For Jeudans topchef Per W. Hallgren er det vigtigt at gøre CSR-politikken helt konkret, så den flytter sig fra powerpoint-oplæggene og ud i virkeligheden.

”Som et af Danmarks og ikke mindst et af Københavns største ejendomsselskaber vil vi gerne tage et medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor forsøger vi at bidrage med en aktiv CSR-politik, der hvor det giver mening,” siger Per W. Hallgren.

Det seneste eksempel på Jeudans aktive CSR-politik er et tilbud om omskoling og opkvalificering af medarbejdere fra finanssektoren til ejendomsbranchen. De første 10 kandidater fra finanssektoren har nu taget springet over i ejendomsbranchen takket være det pilotprojekt som Jeudan, CEJ Ejendomsadministration og Ejendomsforeningen Danmark satte i søen sammen med Finansforbundet tidligere på året.

Per W. Hallgren forklarer, at projektet er et godt eksempel på, hvordan den aktive CSR-politik sammen med nytænkning og innovation samtidig nu medvirker til, at ejendomsbranchen i fremtiden kan tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Vi skal hele tiden være up to date med udviklingen

”Og vi anser det som en af vores fornemmeste opgaver, at sikre at vi i Jeudan konstant er på udkig efter nye løsninger til at imødekomme fremtidens udfordringer. I det konkrete tilfælde er det lykkedes os både at løse en udfordring i vores egen branche, samtidig med at vi har hjulpet ledige medarbejdere i en udfordret finanssektor,” siger Per W. Hallgren. Tal fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at der frem mod 2026 kommer til at mangle 4250 ejendomsadministratorer. Det tilvejebragte det nytænkende pilotprojekt, hvor ledige kandidater fra finanssektoren omskoles og opkvalificeres til et job i ejendomsbranchen. ”Jeg tror på, at vi ved at have denne meget konkrete tilgang til CSR-politikken gør en forskel ude i den virkelighed, hvor vore kunder er. Og jeg er helt sikker på, at de værdsætter det, når de kan se, at Jeudan tager et ansvar,” siger Per W. Hallgren.

Historien om Jeudan

Historien om Jeudan

Job og karriere hos Jeudan

Job og karriere hos Jeudan
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch